Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2014
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
113/2014
Doplnená
2 149,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Žilinská univerzita v Žiline
24.
Apríl
2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, č.objednávateľa: ZoS/2012/002/ŽU-SjF/PŠF, č.zhotoviteľa: 2012/04/01
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, č.objednávateľa: ZoS/2012/002/ŽU-SjF/PŠF, č.zhotoviteľa: 2012/04/01
Doplnená
11 980,80 € Slovenské centrum produktivity Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2015
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti na projekte APVV-14-0519
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti na projekte APVV-14-0519
Doplnená
125 000,00 € VÚTCH-CHEMITEX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
Doplnená
264 949,00 € INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
November
2014
Nákup zariadení pre Výskumné centrum ŽU
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-101-2014
Doplnená
87 698,40 € ECM Systems, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10.
Február
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2012/FRI/N/210
Doplnená
897,05 € RNDr. Ľudmila Slavková - BIORETA Žilinská univerzita v Žiline
19.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K486
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K486
Doplnená
2 031 069,59 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
11.
Júl
2012
predaj knižných titulov
Komisionárska zmluva č. 1/2012/EDIS
Doplnená
0,00 € SIMCON, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb - Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove = OPaRP
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR 12/5-2017
Doplnená
12 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Marec
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2012/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2012/FRI/N/210
Doplnená
763,94 € ECON DM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-004/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/008 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ-objekt SO 04
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-004/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/008
Doplnená
1 049 986,80 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2011
ZMLUVA O DIELO číslo: 2011/01/KEGA č.202-071ŽU-4/2010
ZMLUVA O DIELO číslo: 2011/01/KEGA č.202-071ŽU-4/2010 = SjF
Doplnená
3 000,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
13.
Október
2014
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4-4/2014
ZMLUVA o nájme časti spoločných priestorov č. 4-4/2014
Doplnená
120,00 € fyzická osoba - podnikateľ Žilinská univerzita v Žiline
20.
Júl
2011
ZMLUVA O DIELO č. 2011/10
ZMLUVA O DIELO č. 2011/10 = SjF
Doplnená
750,00 € Slovenské centrum produktivity Žilinská univerzita v Žiline
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke = FPEDAS
Zmluva o výpožičke
Doplnená
250,00 € Slovenské technické múzeum Žilinská univerzita v Žiline
17.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí služieb - SjF
Zmluva o poskytnutí služieb - SjF
Doplnená
110 325,50 € Kamil Mahút - Stavomat a spol. Žilinská univerzita v Žiline
24.
September
2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013 = Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy HB
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013
Doplnená
2 159 068,17 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201755873_Z
Doplnená
8 508,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Október
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2013/FRI/N/210
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2013/FRI/N/210
Doplnená
355,88 € JUDr. Alena Pečenkárová, advokát Žilinská univerzita v Žiline
6.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
Doplnená
635 890,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline