Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Január
2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670731/2018
Doplnená
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ŽOS Trnava, a.s.
8.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864790256-7-2008 zo dňa 02.02.2009 o nájme nebytových priestorov
864790256-7-2008 D1
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Trnava, a.s.
3.
Február
2017
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E, D
ZDOT č. 670731/2017
Doplnená
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ŽOS Trnava, a.s.
8.
Apríl
2014
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 864790247-7-2008 zo dňa 2.2.2009 o nájme pozemkov
864790247-7-2008 D2
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Trnava, a.s.
29.
Máj
2018
18/12/054/42
18/12/054/42
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Život v pohode, s.r.o.
30.
Máj
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z
18/12/054/46
Doplnená
3 619,59 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Život v pohode, s.r.o.
27.
Apríl
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z
18/12/054/37
Doplnená
4 326,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Život v pohode, s.r.o.
4.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2
20/13/54E/1106
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Živčicová Simona
3.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/3774
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Živčic Matej
3.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201831486_Z
Doplnená
7 349,27 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
23.
Júl
2013
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ
SNM-R-CEMUZ-2009/74
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede
11.
Október
2018
Kúpna zmluva
Z201841825_Z
Doplnená
39 900,00 € IMPA Žilina, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
22.
Marec
2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
ZM/2012/0088
Doplnená
1,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilinský samosprávny kraj
10.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201921506_Z
Doplnená
25 999,90 € FaxCopy Pro s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
5.
December
2019
Zmluva č. 1215/2019 o poskytnutí dotácie na projekt
1215/2019
Doplnená
40 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Žilinský samosprávny kraj
10.
November
2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1081/2014
Doplnená
522 020,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
24.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
329/2018
Doplnená
3 531,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia
657/2021
Doplnená
21 535,26 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
11.
Február
2019
Rámcová dohoda
Z20193448_Z
Doplnená
80 090,34 € regionPRESS, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28.
Február
2020
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 26/2020
26/2020
Doplnená
2 606,00 € Úrad vlády SR Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum