Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
0,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Y666
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Becherov Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Dohode číslo 20/35/54E/1506 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší
Dodatok č. 2
0,00 € Ing. Anna Maliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MVDr. Jozef Veselický
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody
1
0,00 € Mgr. art. Jakub Jablonský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24.
Január
2022
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/35/54E/2406 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
Dodatok č. 2
0,00 € Marián Ruda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/590 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svoje šance“ – Opatrenie č. 3
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/590
0,00 € Ing. Ľubomír Škrabský - DREVOKLENOT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2022
Dodatok č. 28 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
Dodatok č. 28 k 053/2013/TnUAD
3 453,48 € Nemocnica Bánovce, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Január
2022
dohoda o ukončení dohody
dohoda o ukončení dohody
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozef Vaš
24.
Január
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu, Dodatok č. 1 k Zmluve: SM-101/2021/22
1
2 256,00 € Soňa Závodná Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24.
Január
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu, Dodatok č. 1 k Zmluve: SM-70/2021/22
1
3 155,00 € Marta Boniakivska Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/584
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/584
0,00 € PKT way s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu, Dodatok č. 1 k Zmluve: SM-87/2021/22
1
2 774,00 € Pavlo Afanasyev Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24.
Január
2022
Dodatok č. 1/2022 k Dohode č. 21/22/060/78 zo dňa 30.03.2021 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
1/2022
0,00 € Helena Krivulčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Január
2022
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. Z54140013 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov.
VII./312/2014/436/2022/R
0,00 € EBA, s.r.o. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.,
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/563
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/563
0,00 € St. Martin n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/494
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/494
0,00 € MK1 group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č.20/12/54E/620
Dohoda o ukončení dohody č.20/12/54E/620
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Marek Čiscoň
24.
Január
2022
D O D A T O K č. 1 k dohode číslo: 21/03/54E/383 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z
Dodatok č. 1
0,00 € Andrej Jarolín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok