Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
27.
Jún
2022
Kúpna zmluva – časť „C“ – Didaktické pomôcky - Príloha č.1
2022/1C
0,00 € IT Life s.r.o. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti
Dodatok1
0,00 € JUDr. Róbert Bátovský Debitum, a.s.
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti
Dodatok č. 1
0,00 € JUDr. Ingrid Kolaŕíková, MBA Debitum, a.s.
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_618
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Neded
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_616
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_611
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola. sv. Michala, organizačná zložka Katolíckej spojenej školy
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_610
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jána Amosa Komenského, Kolárovo
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_608
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_607
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_604
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jána Amosa Komenského
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_125
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Bojná
27.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o združení Národné centrum transferu technológií SR
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Slovenská akadémia vied
27.
Jún
2022
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 9.5.2022
2022/030-1/2022
10,00 € Ing. Darina Berstlingová a Ing. Alexander Ladiver Obec Hliník nad Hronom
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_101
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá Lúka
27.
Jún
2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
CUZ-D01-2-15/2022
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_070
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola sv. Jozefa
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_263
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Koš
27.
Jún
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_134
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
27.
Jún
2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektrimy
KLUD-2-004/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
27.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_MŠ_014
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná materská škola