Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Dohoda o ukončení Dohody č. 20/36/54E/543
Dohoda o ukončení Dohody č. 20/36/54E/543
0,00 € Maroš Štefaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
December
2021
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov
ZML 143/2020 RE/03
300 000,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica Katolícka univerzita v Ružomberku
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/36/54E/1489 - Opatrenie č. 2
Dohoda o ukončení dohody č. 21/36/54E/1489
0,00 € Nghia Le Thi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
December
2021
Dodatok č. 7 k zmluve o praktickej výučbe
131/2021
0,00 € Vivamed s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
1.
December
2021
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E1622 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 18.11.2021
D O D A T O K č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Dolný Hričov
1.
December
2021
DODATOK č. 3
DODATOK č. 3
2 723 832,97 € Združenie "ŽU-atletika" - vedúci združenia: SPORT Construction a.s. Praha, člen združenia: ŠPORTFINAL s.r.o. Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
1.
December
2021
Dodatok č. 1
1
0,00 € Obec Marcelová Slovenská agentúra životného prostredia
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2066 zo dňa 22.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2066 zo dňa 22.03.2021
0,00 € Jakub Magáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4030 zo dňa 11.08.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4030 zo dňa 11.08.2021
0,00 € Jakub Gladiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
December
2021
Dodatok č. 3
2/2019
0,00 € Pro Magnet s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
1.
December
2021
Dodatok č. 5
1/2017
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Prešovská univerzita v Prešove
1.
December
2021
Príloha č.1/2021 k dohode o spolupráci
VIII./382/2015/433/2021/R
0,00 € Geologický ústav AV ČR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/43/54E/600
1
0,00 € Pavol Petrus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1.
December
2021
Ukončenie dohody č. 20/13/54E/752
ukončenie
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Jozef Kyselica - ADAMKO
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
63/2021
0,00 € Ryba Košice spol.s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody 21/46/54E/1463
Dohoda o ukončení dohody 21/46/54E/1463
0,00 € Michal Krebs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1.
December
2021
Dodatok č.1 k Dohode č.: 20/41/54E/7733 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
Dodatok č.1
0,00 € GERONIMO delivery s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1.
December
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/19/54E/764 zo dňa 08.03.2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/19/54E/764 zo dňa 08.03.2021
0,00 € Róbert Lušňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
1/1330/2020
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Slovenská pošta, a. s.
1.
December
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 009/2019/1.1.3/OPVaI/DP
4
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra