Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.September2022
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/16/060/17 zo dňa 24.03.2022
092/2022
7 930,61 € Ing. Tatiana Bednárová EKONSERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € VLADOS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € MUDr. Eva Markuljaková, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poistení liečebných nákladov č. 620/2019
UPJŠ - 524/2022
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € KAMIS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Z314011R809/D05
6 859 982,70 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29.September2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode „Vodorovné dopravné značenie pre časť č. 3 - SSC IVSC Žilina“
Dodatok č. 1
0,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest
29.September2022
IROP-CLLD-Q156-D1-512-001-003
Dodatok č.1
0,00 € Obec Lieskovec NAŠA LIESKA o.z.
29.September2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode „Vodorovné dopravné značenie pre časť č. 2 - SSC IVSC Banská Bystrica“
Dodatok č. 1
0,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest
29.September2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode „Vodorovné dopravné značenie pre časť č. 1 - SSC IVSC Bratislava“
Dodatok č. 1
0,00 € SAROUTE, s. r. o. Slovenská správa ciest
29.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47NSP2000122
2
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29.September2022
Dodatok č. 5 k Zmluve na údržbu ciest I. triedy
Dodatok č. 5
0,00 € Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Slovenská správa ciest, Bratislava
29.September2022
Dodatok č. 5 k Zmluve na údržbu ciest I. triedy
Dodatok č. 5
0,00 € Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Slovenská správa ciest, Bratislava
29.September2022
Dodatok č.1/2022 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č.1/2022 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Poprad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
29.September2022
Dodatok č. 3
430/2022
0,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Národný ústav detských chorôb
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VŠC-7-39/2022
Dodatok č. 1
2 740,88 € Ondrej Mala Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
29.September2022
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4
36 873,00 € Mgr. Kristína Rusnáková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29.September2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 435/2022 ku dňu 30.9.2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 435/2022
0,00 € Mesto Žilina IllePatisserie s. r .o.
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € PETRALEX V s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € MUDr. Katarína Vičanová, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR