Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/28/54E/864 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Veronika Kovalčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
26.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/36/54E/1468 - opatrenie č. 2
Dohoda o ukončení dohody č. 21/36/54E/1468
0,00 € Matej Sagula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
November
2021
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 97/2021-STM
1
0,00 € Patrik Fecko Slovenské technické múzeum
25.
November
2021
Dodatok č. 1/2021
Dodatok č. 1/2021
964 708,73 € FERRMONT, a.s. Slovenské národné múzeum
25.
November
2021
Dodatok č. 1/2021
Dodatok č. 1/2021
11 110,00 € MCH dozoring s.r.o. Slovenské národné múzeum
25.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2019/2020 zo dňa 29. 6. 2021 číslo zmluvy 68/2020/2021
UPJŠ - 635/2021
3 264,00 € Patrik Tomášů Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25.
November
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E č. 21/34/060/60 zo dňa 14.04.2021
Dodatok č.1
0,00 € VEJEX , s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
November
2021
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/W316
2
0,00 € Národné centrum environmentálne n.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
November
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-77/2019/SOIROPPO3-302031G510/03
MK-77/2019/SOIROPPO3-302031G510/03
89 396,82 € Atelier-H, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
25.
November
2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 9.3.2020
Dodatok č. 6
0,00 € Skupina dodávateľov- ZV teplárenská I -Strabag - G&F Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25.
November
2021
Dodatok č. 2
78/2020-2060-2230-V907-2
0,00 € Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Dodatok č. 1 k dohode 21/38/53G/15
Dodatok č. 1 k dohode 21/38/53G/15
0,00 € Dúha VR s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25.
November
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
12 393 890,95 € BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
November
2021
Dodatok č. 2
61/2021-2060-4230-AQS1-2
0,00 € SUBSIDIA s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku medzi FnPKNM a MK SR
MK-63/2021/M
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Ministerstvo kultúry SR
25.
November
2021
Výpoveď Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Výpoveď Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenská agentúra životného prostredia
25.
November
2021
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet
66/2021/OIKT
0,00 € Slovak Telekom a.s., Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
25.
November
2021
Zmena príloh zmluvy po verejnom obstarávaní
Zmena príloh zmluvy
11 520,00 € Slovanet a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
25.
November
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/35/54E/1187
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/35/54E/1187
0,00 € Júlia Sukuba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
November
2021
Dodatok 1 k Zmluve o nájme bytu 106570520-1-2019-ZNB
Dodatok 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Štefan Enický a Alica Enická