Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.September2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 - štátna služba
96/2021/1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva SR Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve opripojení č. 08202210
1/2022
0,00 € TV- SKV s.r.o. Spojená škola internátna, Snina
29.September2022
Odstúpenie od zmluvy č. 728/CVTISR/2021
1
0,00 € microform, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
29.September2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. AOS-II-14/2021
AOS-II-14-2021
5 277 545,62 € Chemkostav, a.s. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
29.September2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/113
13 476,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Jelenec
29.September2022
IROP-CLLD-Q156-D1-512-002-001
Dodatok č.1
0,00 € Obec Lieskovec NAŠA LIESKA o.z.
29.September2022
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o. Záchranná služba Košice
29.September2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15. 12.2021
2021-1034-OIČaVO
289 729,01 € Metrostav Slovakia a. s. Bratislavský samosprávny kraj
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV NPPRKP_KV_0346/2022/SIEA1056
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
3 400,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TALAS agency, s.r.o.
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € SIMAMED s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € PRACTICUS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/22/00179/009
246/2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € CARE +, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € LIPTÁK MD, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 2 ku KZ 2 22 05 3Q ED
Dodatok č. 2 ku KZ 2 22 05 3Q ED
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč TOPHOLZ, s.r.o.
29.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 28/2016/AIN
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 28/2016/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Agentúra pre rozvoj vidieka
29.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.2
0,00 € MUDr. Ingrid Kuzmová - pediatria Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 ku KZ 1 22 05 3Q ED
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč ŠULEK FOREST, s.r.o.
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Mruk.amb., s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Promedicum, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR