Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 500/545/2020
Dodatok č. 2
231 430,00 € Obec Dlhé Pole Štátny fond rozvoja bývania
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 354/22
1
19 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mesto Trnava
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_229
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Vyšná Rybnica
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve 2020-2-SK02-KA105-002578
2020-2-SK02-KA105-002578_D2
0,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_226
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve 2020-3-SK02-KA105-002652
2020-3-SK02-KA105-002652_D1
0,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23.
Jún
2022
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/18/2022
263-2022-lsr
0,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
1/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV pri Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve 2021-1-SK02-KA151-YOU-000012533
2021-1-SK02-KA151-YOU-000012533_D1
0,00 € Bratislavský inštitút pre politickú analýzu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23.
Jún
2022
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 2
0,00 € Mahr Metrológia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Jún
2022
DODATOK č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 203/18/11/2022
1778-2022-lsr
0,00 € ID - TRANS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_185
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Sielnica
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_141
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice
23.
Jún
2022
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 203/18/11/2022
1778-2022-lsr
0,00 € ID - TRANS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Jún
2022
203. dodatok 1 1778-2022-lsr
1778-2022-lsr
0,00 € ID - TRANS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Jún
2022
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.1624/2022/LSR
č.2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VRADOR, s.r.o.
23.
Jún
2022
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.1620/2022/LSR
č.3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Vlastimil Michajlov DREVOVYROBA
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. SEMOD-EL76/6-80/2022-OdPaPV na rok 2022
Dodatok č. 1
720 000,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Ministerstvo obrany SR
23.
Jún
2022
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.1571/2022/LSR
č.3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Ing. Miroslav Macejko ml.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/060/204
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/060/204
0,00 € Lineal s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice