Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. UVTOS-33/24-2021
ÚVTOS-02313/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Doma invest s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 19
35060/2022
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.September2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 1540/2021
0,00 € APIS Technologies Sárl Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 508/2012
0,00 € LDR Médical Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 397/2012
0,00 € Zimmer GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode
Dodatok č.1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € AVK MEDIC, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € DŽIVA spol. s r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 26/2022
26/2022
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Ing. Adrian Rekoš
29.September2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08-95-2016 zo dňa 23. 12. 2016
ZML_625_2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
29.September2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08-95-2016 zo dňa 23. 12. 2016
ZML_568_2012
0,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru investora č. 11_Ztd_2022
Dodatok č. 1
0,00 € DKI Invest s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29.September2022
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € AVK MEDIC, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o uskladnení minerálnych olejov 0747847/00/CRZ
264/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
29.September2022
dodatok č. 12 k k Dohode o zriadení špecializovaných výučbových zariadení č. Tvu_2012_FZSP_27, č. dodatku Tvu_2022_FZSP_53
Tvu_2022_FZSP_53
0,00 € AnalytX s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29.September2022
Odstúpenie od zmluvy
70/2022
0,00 € Henry Silva - CBI Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.September2022
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2022
3
214 556,02 € TetraStav, s.r.o. Obec Hubová
29.September2022
Dodatok č. 3
40/107-04-03/2020
55 590,00 € Mgr. Tomáš Ďuriš Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29.September2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 - verejná služba
97/2021/1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva SR Úrad priemyselného vlastníctva SR