Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_527
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Zálešiková Lívia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_526
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Vasilišin Daniel
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_525
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Uhrinková Karolína
1.
December
2021
D02_SEP-IMRK3-2019-002726
D02_SEP-IMRK3-2019-002726
206 012,80 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_524
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Slivová Radoslava
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_523
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Simiková Alexandra
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/05/54E/1580 zo dňa 26.05.2020
2
0,00 € Mgr.Dagmar Bruckmayerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_522
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Medňanská Viktória
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_521
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kravcová Veronika
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_520
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kobialková Miroslava
1.
December
2021
D02_SEP-IMRK3-2019-002474
D02_SEP-IMRK3-2019-002474
197 525,88 € Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_519
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ivanová Vanesa
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/05/54E/708 zo dňa 07.05.2021
2
0,00 € Nikolas Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_518
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gorelová Dominika
1.
December
2021
Tvu_2021_517
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gengel Eliška
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_516
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Dlugošová Petra
1.
December
2021
Tvu_2021_ŠD_515
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Čabová Terézia
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2958 zo dňa 21.04.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/2958 zo dňa 21.04.2021
0,00 € Miroslav Goban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
December
2021
Tvu_2021_ŠD_514
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Bučkuliaková Adriana
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4100 zo dňa 19.09.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/4100 zo dňa 19.09.2021
0,00 € Slavomír Zboray Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov