Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
534 766,44 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
30.September2022
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/059/3
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/059/3
0,00 € Solvera, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
30.September2022
Dodatok č.2 k Zmluve o službách technickej podpory a údržby a službách aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém č. 17/2020/110
Dodatok č. 2
0,00 € Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere stravy a poskytnutia ubytovania č. S/18/2022
Dodatok č. 1
0,00 € SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
30.September2022
Dohoda o skončení dohody
Dohoda o skončení dohody
0,00 € KreaTivO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30.September2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č. N5779-01/2016
D41/UNB/2022
0,00 € VÚB, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
30.September2022
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/07/060/69
0,00 € Flowery plus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 521/2017 o vykonávaní odborných činností člena rozkladovej komisie
2
0,00 € Ing. Marián Janiš Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30.September2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 274/2010 o vykonávaní odborných činností člena rozkladovej komisie
3
0,00 € Mgr. Zuzana Földesová Motajová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30.September2022
Dodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6001NSP3000117
Dodatok č. 21
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. ÚVTOS-01324/24-ZE-2022
ÚVTOS-01324/24-ZE-2022-2
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Miroslav Vetrák
30.September2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2017/004825/319
2022/6136/80
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30.September2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/12/060/29
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/12/060/29
24 243,00 € Mesto Handlová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. ÚVTOS-29/24-2021
ÚVTOS-02309/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Tauris a.s.
30.September2022
Dodatok
Dodatok č. 13/2022
21,00 € Tomáš Póda Obec Mad
30.September2022
Dodatok
1/2022
20,00 € Anikó Csölleová Obec Mad
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. UVTOS-35/24-2021
ÚVTOS-02315/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Expresstav, spol. s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-029
Dodatok č. 1
96,00 € King security Štúrovo s.r.o. Obec Bajtava
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. UVTOS-32/24-2021
ÚVTOS-02312/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce EMPORA CAPITAL, a.s.
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. ÚVTOS-31/24-2021
ÚVTOS-02311/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce RISO - R s.r.o.