Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Jún
2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F555
2
0,00 € ComRebars Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2019-50/Y334
3
0,00 € Veolia Energia Levice, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom diele č.31/2022-A
D-31/2022-A
800,00 € Andrea Döményová, Mgr Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. DW307SM0169, P-102-0003/22
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie U. S. Steel Košice, s.r.o.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 4 Kooperačná zmluva pre rok 2022 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0351
4
16 020,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Parazitologický ústav SAV, v.v.i.
23.
Jún
2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSŤ číslo 10/2022/0005, registračné číslo SBA: 472/2022/ORMP
671/2022/ORMP
0,00 € Radovan Gál, rod. Gál, MUDr. Miroslava Gregová, rod. Gregová Slovak Business Agency
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_289
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_285
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_281
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
23.
Jún
2022
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E393 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 13.12.2021
D O D A T O K č. 1
0,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kľačany
23.
Jún
2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_279
Dodatok č.2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_278
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_276
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_275
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Pavla Horova
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_274
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_265
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jozefa Kollára
23.
Jún
2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_262
Dodatok č.2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_258
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_004
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_256
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola