Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/07/54E/605
Dohoda o ukončení dohody
0,00 € Válka Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_538
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Holierová Andrea
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_537
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Komár Leonard
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_536
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hreusová Kristína
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_535
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Halková Natália
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_534
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gerbocová Veronika
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_533
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Cuperová Nina
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_532
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Cuperová Nina
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie zariadení IKT
1
0,00 € SOFOS, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_531
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Briaková Miriam
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_530
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Anderková Lucia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_259
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Martoňáková Antónia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_528
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Chovancová Júlia
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve reg. č. NI/1-505/2021/SPU, centrálne číslo 1380/21
NI/1-538/2021/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Trnava
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dohoda o ukončení dohody č. 21/40/54E/639
0,00 € Bc. Magdaléna Mitánek - WORLD FINANCE CONSULTING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 01.06.2021
Dodatok č. 1 k 072/2021/TnUAD
81 602,04 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
December
2021
Dodatok č.4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1./2021/RÚVZ Spišská Nová Ves
8D/2021
1 775,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
1.
December
2021
Dodatok č.1 k Dohode o zvýšení kvalifikácie
Dodatok č. 1
0,00 € PhDr. Martina Ignáthová Detská fakultná nemocnica Košice
1.
December
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/33/54E/337 zo dňa 21.04.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/33/54E/337 zo dňa 21.04.2020
0,00 € Božena Murínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1.
December
2021
Dohoda o ukončení Dohody č. 21/46/54E/680 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č. 2
Dohoda o ukončení Dohody č. 21/46/54E/680 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č. 2
0,00 € Milan Glevaňák - Glevko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok