Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_554
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Farkašovská Kristína
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_553
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ďatelová Marianna
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_552
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Dudová Dominika
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_551
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Birtus Timotej
1.
December
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o starostlivosti ŠOP SR-Z/161/2020
ŠOP SR-Z/161.20.3/2021
159 680,00 € Lesopoľnohospodársko urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Zvala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_550
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Vonsová Patrícia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_549
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Srogoň Jakub
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_548
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Sekerák Alexander Viktor
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_547
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pangracová Nikola
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_546
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pálešová Nikol
1.
December
2021
Dodatok k zmluve o prijímaní platobných kariet
1
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenské národné divadlo
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_545
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ninis Alex
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_544
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Muránsky Martin
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_543
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Moravčíková Romana
1.
December
2021
D1_01_OV_La_8_4_2021
D1_01_OV_La_8_4_2021
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Peter Suchovský, rod. Suchovský
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_542
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Mitrová Simona
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_541
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Minčáková Terézia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_540
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Majzlík Matúš
1.
December
2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ZML 379/2021 RE/01
-900,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Alena Konareva
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_539
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kretíková Nikola