Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2020/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2020/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Rotary klub Nitra Harmony
30.September2022
Dodatok č. 2 k Rámcove dohode o poskytovaní služieb PMO a PSO pre entitu FABCE Aviation Services, Ltd. 2
PRAV/73/2022
0,00 € FABCE, Aviation Services, Ltd. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác č. ÚVTOS-34/24-2021
ÚVTOS-02314/24-ZE-2022
3,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Brantner Gemer s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2021/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2021/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik CRM NITRA, s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € PH Galanta s.r.o. Mesto Galanta
30.September2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolurpáci pri odchyte túlavých psov
1
72,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Vlachovo
30.September2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/36/054/278 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1
0,00 € Centrum sociálnych služieb 'Johanka', n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Ing. Pavol Ďuran - Audiovideoprodukcia - ŠELÍS
30.September2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
3 878,40 € Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30.September2022
Príloha k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 01.09.2022
Príloha k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 01.09.2022
48,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Ing. Jozef Bárta (nájomca)
30.September2022
Príloha k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 01.09.2022
Príloha k Zmluve o nájme
36,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mária Rybnikárová (nájomca)
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 666/2022
ZML_668_2022
0,00 € Stanislav Bohdan Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.September2022
DODATOK č. 1 k DOHODE číslo: 22/36/054/218 v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
dodatok č. 1
0,00 € Centrum sociálnych služieb 'Johanka', n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 308/2018 zo dňa 17.10.2018
ZML_629_2022
0,00 € Dokument Logistik, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 803/652/2021
Dodatok č. 1
87 430,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Humenská 334/17, 19, 21, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
30.September2022
Príloha k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 27.09.2022
Príloha k zmluve o nájme
34,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) balance you,s.r.o. (nájomca)
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 802/106/2022
Dodatok č. 1
62 200,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice - Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 2448/7, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Budapeštianska 7 Štátny fond rozvoja bývania
30.September2022
Dodatok č. 1 k dohode 22/37/054/333 v rámci NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3
Dodatok č. 1 k dohode 22/37/054/333
0,00 € KODIMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.September2022
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/53G/6
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/53G/6
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
30.September2022
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/53G/2
DODATOK K DOHODE číslo: 22/19/53G/2
0,00 € Obecný podnik Korňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca