Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách č. LPS SR, š. p. PRAV/133/2021
PRAV/43/2022
0,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1
8426/2022-M_ODRĽZ 45857/2022
0,00 € Volis Academy, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Jún
2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_109
Dodatok č.2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve -Nákup špeciálnych forezných komparátorov pre časť 2
SE_DO1_SE-VO2-2022-001877-025_2022
0,00 € Vision Systems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24.
Jún
2022
Dodatok č. 3 č.j. ZML 1154/2021
5293-2018-LSR
7 006,00 € Brantner Lučenec s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Jún
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/2760 zo dňa 18.05.2020
1
0,00 € Marianna Jurech Molnárová - M&B HARMONY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Jún
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/1220 zo dňa 20.05.2020
1
0,00 € Tomáš Kázmér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Jún
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/6459 zo dňa 02.09.2020
1
0,00 € Samuel Hardy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2022
Dodatok č.1
51 909,60 € KROCH, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
1
0,00 € Alexander Torok, Miroslava Toroková, Ján Nagy, Anika Nagyová Obec Bory, Bory 84, 93587
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 9.9.2021
Dodatok č.1
-12 897,84 € SYTIQ a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
24.
Jún
2022
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/53G/5 zo dňa 15.03.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/53G/5
0,00 € Komunitné centrum KOMPAS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
Jún
2022
Dodatok č.2 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.: 7922/2019
Dodatok č.2
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
24.
Jún
2022
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/060/66 zo dňa 28.03.2022 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/060/66
0,00 € „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
Jún
2022
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/060/65 zo dňa 28.03.2022 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
DODATOK č.1 k dohode číslo 22/17/060/65
0,00 € „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24.
Jún
2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/U722
2
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/AVA4
1
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Jún
2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 228/18/11/2022
2297-2022-lsr
0,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Jún
2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6
2
0,00 € Mesto Strážske Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BRQ1
1
0,00 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky