Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Jún
2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BGU3
1
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_323
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
24.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_319
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza
24.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_318
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jarovnice 192
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_316
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_117
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola J. M. Petzvala
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_313
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_111
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1
1
0,00 € Centrum sociálnych služieb Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Jún
2022
Príloha k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 14.06.2022
Príloha k Zmluve o nájme
30,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
24.
Jún
2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BGU2
1
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 098/2021/OPII/VA/D02NFP
C/779/2022
694 133,43 € Výskumná agentúra Chemický ústav Slovenskej akadémia vied, v. v. i.
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_308
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
24.
Jún
2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V675
2
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_115
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Andreja Hlinku
24.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_320
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Preseľany 580
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_112
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica
24.
Jún
2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q262-211-17 zo dňa 17.12.2018
1234/2022
2 397 769,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu reg. číslo: CPZA-OMP-2017/006154-003
CPZA_D01_CPZA-OMP-2022/005630-003
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing.Patrik Fedorek
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_086
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou