Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_566
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Sivčáková Gabriela
1.
December
2021
Dodatok č 1 k zmluve o poskytovani služieb int.č.362_21
Z202111018
0,00 € MUDr. Kačinecová Ingeborg Psychiatrická nemocnica Hronovce
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_565
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pokusová Barbora
1.
December
2021
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo SLJ, s.r.o.
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/6315 zo dňa 21.12.2020
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/6315 zo dňa 21.12.2020
0,00 € Darina Vajdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20/2019 o dielo, poskytovaní služieb, zabezpečovaní rozvoja a o udelení licencie
Dodatok č. 1
0,00 € Data System Soft, spol. s r.o. Štátny fond rozvoja bývania
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_564
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Perečinská Simona
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_563
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Mišenčíková Dorota Mária
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/3578 zo dňa 30.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/3578 zo dňa 30.05.2020
0,00 € Jozef Jakubský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_562
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Marcinová Mária
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_561
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kopčáková Henrieta
1.
December
2021
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2021-72-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TCH SPACE, s.r.o.
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_560
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kocúrová Veronika
1.
December
2021
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2021-1075-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TerMo, s.r.o.
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_559
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Jarkovská Henrieta
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_558
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Jakubková Júlia
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_557
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hamzová Kristína
1.
December
2021
Dodatok č.1 k dohode č.21/25/060/119 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Dodatok č.1 k dohode č.21/25/060/119 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
7 842,99 € Ladislav Boháč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_556
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Galušková Ema
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_555
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Frandoferová Natália