Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 1-2022 k Zmluve o nájme LP č. 376-08-Nn-2012
Dodatok č. 1-22 k CRZ 6638-2012-LSR
0,00 € Eleonóra Porubiská, Nimnica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve č.j.: 173/2017/UVLF o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
Dodatok č. 5/2022
733,68 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Slovenský poľovnícky zväz
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 40/2019/LC
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 40/2019/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik ANFIELD ROAD s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 34/2017/LC
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 34/2017/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Janette Uhrinová, Studio Look
30.September2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 22/2022-III.Q.
1
10 300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko DAVOS trade - logistic s.r.o
30.September2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/10/060/34
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30.September2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 23/2022-III.Q.
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Matian Dibdiak Spracovanie dreva
30.September2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 39/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 2 k zmluve č. 39/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7 756,68 € Centrum Naša chalúpka, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
30.September2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/2016/LC
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 31/2016/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik GBS group, s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 33/2020/AIN
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 33/2020/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Ing. Nora Mazúchová, PhD.
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 8/2014/AIN
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 8/2014/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Lucia Medová
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 41/2020/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 41/2020/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Mária Bečicová
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41/2018/AIN
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41/2018/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik SOC TRADE, s.r.o.
30.September2022
Dodatok č. 4/2015 k Nájomnej zmluve č. 20/2014/AIN
Dodatok č. 4/2015 k Nájomnej zmluve č. 20/2014/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Zuzana Strapeková
30.September2022
Dodatok č. 1
35168/2022
0,00 € JAS Re, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 1
35168/2022
0,00 € VIDRA s spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.September2022
Dodatok č. 2 k Specific Performance Contract on IT Support
PRAV/74/2022
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik FABCE, Aviation Services, Ltd.
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01627
1
3 889,00 € Fond na podporu umenia Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
30.September2022
Dodatok č.1 k Dohode číslo 22/35/054/36
1
0,00 € OLDRATI SLOVENSKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30.September2022
Dodatok č.1
1
0,00 € ITALSIP s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat