Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Dohoda o skončení dohody
Dohoda o skončení dohody
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Monika Ulbriková
1.
December
2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a zmluve o predaji/podnájme zariadenia
SSJ LM/86.12.2/2021
0,00 € SOFTEL spol. s r. o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_577
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Glittová Barbora
1.
December
2021
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2021/D/1/19 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
231/12/2021- SAMRS
0,00 € Dvojfarebný svet Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_576
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gembiczka Zdenka
1.
December
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/4252 zo dňa 01.07.2020
1
0,00 € ORCA - AN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_575
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gembiczka Katarína
1.
December
2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a zmluve o predaji/podnájme zariadenia
SSJ LM/87.12.2/2021
0,00 € SOFTEL spol. s r. o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_574
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Fullová Diana
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_573
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Džunda Tadeáš
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_572
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Dzurušová Kristína
1.
December
2021
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L857
3
0,00 € FRENESI s.r.o. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_571
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Bičkoš Lukáš
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_570
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Baráthová Tamara
1.
December
2021
Dohoda o ukončení DOHODY o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa §54 ods.1 písm. e ) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA o ukončení dohody č. 21/19/54E/1747 zo dňa 02.06.2021
0,00 € Jakub Gorčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_569
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Alvarez Sabina
1.
December
2021
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
1/2021
0,00 € VIDRA a spol.s.r.o Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
1.
December
2021
Dodatok č. 1 K Rámcovej dohode č. 539/2021
1
0,00 € Izomedact, spol. s r. o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_569
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Šimková Laura
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_567
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Titka Samuel