Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-416492
3
300,00 € Union poisťovňa, a.s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
24.
Jún
2022
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J536-223-14
1275/2022
568 466,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
24.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_050
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_048
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Tvrdošín
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_128
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_042
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry
24.
Jún
2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_126
Dodatok č.2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Gaboltov
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_041
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_127
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_119
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromné liečebno-výchovné sanatórium - Základná škola
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_039
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_038
Dodatok č. 1
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice Metodicko-pedagogické centrum
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 1/V/OE/2021
dodatok č. 1
0,00 € Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_037
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_033
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_030
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola masmediáýlnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_021
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_020
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_019
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_324
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Sitnianska 32, 974 01 Banská Bystrica