Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
December
2021
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/13/54E/3415
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mičiaková Katarína
1.
December
2021
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a zmluve o predaji/podnájme zariadenia
SSJ LM/89.12.2/2021
0,00 € SOFTEL spol. s r. o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_51621
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kubešová Eliška
1.
December
2021
Tvu__2021_SD_587
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kováčiková Kristína
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_586
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Koleničová Kristína
1.
December
2021
DODATOK č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L934
5
0,00 € MaSi SLOVAKIA s.r.o. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_586
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Koleničová Kristína
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody číslo: 20/37/54E/3783 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.
Dohoda o ukončení dohody číslo: 20/37/54E/3783
0,00 € Marián Leššo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_585
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kačmárová Ema
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_584
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ilavská Nikola
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_583
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Cherkasov Yevhenii
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_582
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hucíková Daniela
1.
December
2021
Dodatok č.1 k Dohode č.21/31/054/491 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
1
0,00 € B6 Furniture s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1.
December
2021
Dodatok 1 k Zmluve o dielo
D43/UNB/2021
74 320,86 € I.P.H. Trading s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody číslo: 21/37/54E/4095 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.
Dohoda o ukončení dohody číslo: 21/37/54E/4095
0,00 € Henrieta Nikki Johanides Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_581
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Horovská Kristína
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_580
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Habiňák Marko
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_579
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Golianová Dominika
1.
December
2021
Tvu_2021_SD_578
dodatok č. 1
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Glittová Andrea
1.
December
2021
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/ALK8
2
0,00 € Obec Moča Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky