Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 1
dodatok č. 1
16 828,44 € INMEDIA s. r. o. Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 24/2019/LC
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 24/2019/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Milan Žemľa - iStredisko
30.September2022
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1
0,00 € Liudmyla Yakovenko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2020/LC
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16/2020/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Ing. Ján Slovenčiak
30.September2022
Dodatok č. 1 k KZ
1
0,00 € BIOFLEX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
30.September2022
Dodatok č.1 k Dohode č.21/42/054/707
Dodatok č.1
0,00 € Dušan Miker SALASH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30.September2022
Dodatok č. 4 k Zmluve na údržbu ciest I. triedy
Dodatok č. 5
0,00 € Správa ciest KSK Slovenská správa ciest, Bratislava
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14/2020/LC
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14/2020/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Mária Makovníková
30.September2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070AFP9
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY
0,00 € Obec Malé Kršteňany Pôdohospodárska platobná agentúra
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/107 - Trebišov, kas. kpt. Nálepku – modernizácia garáží budovy č. 16, 17 a 20 - R
Dodatok č.1
0,00 € EUCOS SK s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
30.September2022
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30.September2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z589
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY
0,00 € Obec Bajka Pôdohospodárska platobná agentúra
30.September2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 12/2016/LC
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 12/2016/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik HERBAVITA - Vitalita, o.z.
30.September2022
DODATOK č. 3 K PROTOKOLU O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACH PRÁV A POVINNOSTÍ
Dodatok č. 3
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 9704/0001/22
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Športový klub LIDO
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/2014/LC
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 10/2014/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z.
30.September2022
Odôvodnenie dodatku
Príloha č. 2
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Moravské Lieskové
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 9/2017/LC
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 9/2017/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Juraj Adam
30.September2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 6/2022/P uzatvorenej dňa 15.06.2022
103/2022/02
46 026,01 € Peter Jendrášek Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č.j.: 193/2022/UVLF
Dodatok č. 1
2 408,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gabriela Langová