Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_149
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_106
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_146
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
24.
Jún
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb č.Správcu:26/2019/LPO,č.Poskytovateľa:10-102-2238/2019,č.Odberateľa:417/SIP/2019 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Dodatok č.3
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Železnice Slovenskej republiky,Bratislava
24.
Jún
2022
Dohoda o ukončení
059/2022
0,00 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202123298_Z
1
91 231,10 € Up Déjeuner, s. r. o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_076
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_073
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Partizánske
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_069
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_137
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_067
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_133
Dodatok č.1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_066
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0555
V./519/2018/466/2022/R
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_063
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_062
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_060
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_059
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_058
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_052
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín