Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Jún
2022
Úprava predbežných mesačných SPN
3
0,00 € Tulipa - Facility management, s.r.o. (pôvodne Orangecorrect, s.r.o.) Úrad vládneho auditu
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dodatok č.1 k Dohode č. 21/30/054/254
12 634,20 € Robert Juhász Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Jún
2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz
10
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dodatok č.1 k Dohode č. 21/30/054/301
11 135,55 € Ing. Peter Ondrúšek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 55-10-22
1
0,00 € TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 67/2016 zo dňa 31.03.2016 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
2/2022 – 67/2016
0,00 € EPflex Feinwerktechnik GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_038
Dodatok č. 2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jána Amosa Komenského, Veľký Meder
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_003
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Bukovecká 17,Košice
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_100
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Poráč 125, 053 23
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_099
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Križku 392/8 Kremnica
23.
Jún
2022
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č.Z-16/2022 a požiadavka náhrady škody a úrokov z omeškania
82/1/Z-16-22/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ALITA SAC - Slovak Airlines Corporation s.r.o.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík CRZ: 1122/2020/LSR
1
0,00 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Jún
2022
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č.Z-15/2022 a požiadavka náhrady škody a úrokov z omeškania
81/1/Z-15-22/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ALITA SAC - Slovak Airlines Corporation s.r.o.
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na pneumatiky na osobné motorové vozidlá a iné a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík s ev. č. CRZ:1121/2020/LSR
1
0,00 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 Rámcová dohoda o poistení zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 622/2019 - predĺženie účinnosti Rámcovej dohody
UPJŠ - 291/2022
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_096
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_095
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_093
Dodatok č. 1
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Topoľová 8, Nitra
23.
Jún
2022
Návrh poistnej zmluvy číslo: 4619002161 - dodatok č.1 - predlženie účinnosti poistnej zmluvy
UPJŠ - 664/2019
237,50 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 4600005253/PRK/2020 o odbornom vzdelávaní
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 4600005253/PRK/2020 o odbornom vzdelávaní
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko a.s.