Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení tvorivých dielní uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka č. 110/2022
1
300,00 € Matej Pisca Gemerské osvetové stredisko
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Med - Home, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov 2301/2022
Dohoda
0,00 € TECHNOTUR s.r.o. Boris Petrovič
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Medal ND s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.September2022
Dodatok č. 26
429/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € M - KLUB, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.06.2022
1
28 928,88 € DDI SERVICES, s.r.o. HOREZZA, a.s.
29.September2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2018-46/BXC3
1
0,00 € Forvin SK s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.September2022
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009900872 – dodatok č. 8
UPJŠ - 523/2022
14 877,06 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.September2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0625
2022-892-FIN
0,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka (OVM) Bratislavský samosprávny kraj
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru č. AOS-IX-48/2022
Dodatok č.1
0,00 € Ing. Pavol Šín - PO - VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.September2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
1
0,00 € STEFER, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29.September2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poistení majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov
UPJŠ - 521/2022
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Štatistický úrad SR
29.September2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/42/060/84 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
1
0,00 € Silvia Magurová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
940/2022/SP
0,00 € GROTTO TRADE s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.September2022
Dodatok č.2 k dohode č.22/37/054/68 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č.2 k dohode č.22/37/054/68
0,00 € Atrium n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.September2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme majetku štátu
30-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Radosť z tanca
29.September2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 6.12.2021
Dodatok č.2 IROP-CLLD-R038-D-511-001-002
0,00 € Pohoda Services s.r.o. Miloj Spiš, o.z.
29.September2022
Dodatok č.2 k dohode č.22/37/054/300 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č.2 k dohode č.22/37/054/300
3 842,80 € Hesty s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov