Centrálny register zmlúv

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2020/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2020/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik ELRES Nitra, s.r.o.
30.September2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 324/18/III/2022
4171-2022-lsr
0,00 € Marek Sútor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-76/2019/SOIROPPO3-302031G353/03
MK-76/2019/SOIROPPO3-302031G353/03
142 137,57 € Mgr. Vladimír Repiský Ministerstvo kultúry SR
30.September2022
Dodatok ku kúpnej zmluve
DODATOK č. 1.
9 000,00 € ONERTEX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
30.September2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 314/18/III/2022
3717-2022-lsr
0,00 € Stroj bal s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
DODATOK č. 1ku Kúpnej zmluve č. 310/18/III/2022
3792-2022-lsr
0,00 € Ľuboš Púčik - DREVIL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve ÚJD SR na rok 2022
2/2022
0,00 € ZO SOZVS pri ÚJD SR Úrad jadrového dozoru SR
30.September2022
Dodatok ku kúpnej zmluve
DODATOK č. 1.
12 000,00 € Peter Vrba SALIX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
30.September2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 308/18/III/2022
3237-2022-lsr
0,00 € BASK, spol s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30.September2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_D01_CPPO_OMP-2022/002734-003_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Dobrovič
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
30.September2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
30.September2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2021/AIN
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/2021/AIN
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Ján Janek
30.September2022
Dodatok č. 2
40/136-08-02/2020
1 770,00 € Lukáš Grec Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30.September2022
Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 46/9/2022
247/2022
0,00 € Mgr. Lýdia Kováčová Ferdinandová Mesto Nová Baňa
30.September2022
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € GEMERCLINIC, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30.September2022
Dodatok ku kúpnej zmluve
DODATOK č. 1.
13 000,00 € DAVOS trade - logistics s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
30.September2022
Dodatok č. 11 k Zmluve na údržbu ciest I.triedy
Dodatok č. 11
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Slovenská správa ciest
30.September2022
Dodatok č. 1
40/036-04-01/2020
3 270,00 € Samuel Rybnikár Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30.September2022
Dodatok č. 1
dodatok č. 1
15 969,72 € INMEDIA, s. r. o. Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca