Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie č. 06/2020
D7/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Národná transfúzna služba SR
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Technická akadémia
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho státia reg. č. 172/2021
D8/2021
0,00 € Národný ústav detských chorôb Národná transfúzna služba SR
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
26.
November
2021
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. 37/2021
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SLOVINCOM, spol. s.r.o.
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola elektrotechnická
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-62/2020/SOIROPPO3-302031H895/01
MK-62/2020/SOIROPPO3-302031H895/01
0,00 € Musicology Ministerstvo kultúry SR
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
26.
November
2021
Dodatok č.9 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6-285
SE_D09_KŽP-PO4-SC431-2015-6-285–D9_2021
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/43/54E/463
1
0,00 € Radoslav Gono Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
26.
November
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve
3
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
26.
November
2021
Dodatok č. 28 k Zmluve _ 49 _ 2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
28/2021
64 921,00 € Psychiatrická nemocnica, Kremnica Union ZP a.s. Bratislava
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k dohode 21/42/054/709
Dodatok č. 1 k dohode 21/42/054/709
0,00 € Diaľnica na ZEMPLÍN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
26.
November
2021
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne č. 21/42/060/60
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne č. 21/42/060/60
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Šarm M s.r.o.
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/04/54E/417 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A)
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/04/54E/417
0,00 € Ladislav Ollári Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
November
2021
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2019-59/AJB7
2
0,00 € GRAFOBAL, akciová spoločnosť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
November
2021
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Slovenské národné divadlo
26.
November
2021
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/Z122
2
0,00 € Obec Závažná Poruba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
November
2021
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 05/IV.Q.2021/OZ12
1
0,00 € DREVOPRÍREZY, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
26.
November
2021
Dodatok k Zmluva o poskytovaní ver. služieb
559/2021
9,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov v Nitre