Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 39/2020 R-STU o nájme nebytových priestorov
2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bernolákova 2716/1, Bratislava
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Žilina Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Zlatá Idka Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Zbojné Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Zatín Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vyšné Remety Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec vojany Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vítkovce Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Vinné Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Veľký Lom Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Veľká Hradná Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Trnava pri Laborci Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Tomášovce Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Tichý Potok Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Terchová Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Tekovský Hrádok Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Šútovo Štatistický úrad SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/001-Z-302021T511-169/2019
D3-302021T511
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D4-302021N833
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Šterusy Štatistický úrad SR