Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Október
2020
Dodatok č.3 k Zmluve o NFP
Dodatok č.3
500 242,43 € Obec Kokava nad Rimavicou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623
4
0,00 € Obec Jakubovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny
46001987
0,00 € GLOBAL FINA, s. r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
20.
Október
2020
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SE_D09_KŽP-PO4-SC431-2015-6-273-D9_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H341
4
0,00 € Obec Kalinovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/U436
2
0,00 € MOPED-Slovakia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o podnikateľskom účte 1002310023
5/13/2012
0,00 € Poštová banka, a.s. Slovenská pošta, a. s.
20.
Október
2020
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321
6
0,00 € Obec Rákoš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G820
5
0,00 € Obec Vinica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.20/37/54E/3385 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“–Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e)zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k Dohode č.20/37/54E/3385
0,00 € Anna Horňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Október
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o podnikateľskom účte 20357357
5/1471/2011
0,00 € Poštová banka, a. s. Slovenská pošta, a. s.
20.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Dodatok š. 1
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Odborné učilište internátne Ladce
20.
Október
2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/35/54E/1543
1
0,00 € Štefan Vasiľko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Október
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o podnikateľskom účte 182-3001130011
5/14/2012
0,00 € Poštová banka, a. s. Slovenská pošta, a. s.
20.
Október
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 02/2019/OZT/OR Trnava
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 02/2019/OZT/OR Trnava
0,00 € Železnice Slovenskej republiky I.G. Rail, s.r.o.
20.
Október
2020
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L685
3
0,00 € DENIR s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
0,00 € Obec Malý Čepčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
Október
2020
DODATOK č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/273
9
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675
2
0,00 € Obec Chocholná-Velčice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 145586 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26.08.2020
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 145586 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Hrubý Šúr