Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € MUDR. PETER KONC, všeobecné lekárstvo Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Parwan, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € MUDr. Jana Dančová, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € MUDr. Vladimíra Skalická - všeobecný lekár pre dospelých a pediatria Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Cervamed, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € SUBASIO s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € Xenon SK, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č.1
0,00 € GP Doctor, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
02/2022 – 33/2018
0,00 € Davol, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 33/2018
0,00 € Davol, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
02/2022 – 73/2016
0,00 € Bard Access System, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 73/2016
0,00 € Bard Access System, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
02/2022 – 2069/2021
0,00 € Hangzhou Bever Medical Devices Co., Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 2069/2021
0,00 € Hangzhou Bever Medical Devices Co., Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
02/2022 – 249/2016
0,00 € C.R. Bard, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
September
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
01/2022 – 249/2016
0,00 € C.R. Bard, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Orság Juraj, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € DH - MED, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € LPSo spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € BeneVobis s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR