Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/2017 R-STU o nájme nebytových priestorov
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
20.
Máj
2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
2/2022 - 79/2017
0,00 € Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
Máj
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 2019/2200/4320
Dodatok č. 5
2 963,76 € STABIL, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
164-200-2020 dod. č. 1
45 871,12 € BauTop, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1
40/055-04-01/2020 K NR SR
43 930,00 € Michala Gánovská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Máj
2022
Dod.č.1_SZŠ_Rožňava_05_2022
Dod.č.1
-1 980,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
20.
Máj
2022
Oprava sumy nesprávne uvedenej v pôvodnom zápise do CRZ
1
200,00 € Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
20.
Máj
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela číslo 56/2021/UMB-Bel
Dohoda o ukončení
0,00 € PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Máj
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o vytvorení spoločného diela číslo 46/2021/UMB-Bel
Dohoda o ukončení
0,00 € Ing. Lucia Bartková, PhD.; PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO2_045-2021_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vladimír Kantor
20.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
NI/1-227/2022/SPU
0,00 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied ( a spol.) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO1_038-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ladislav Péter
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 4/2021
1
0,00 € LOVITECH, s.r.o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
20.
Máj
2022
Dodatok č.1 k dohode
Dodatok č.1
3 406,14 € Kláštor s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Máj
2022
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4 /2022
143/2022
0,00 € OZ Divadelné centrum zastúpené Danielom Ontkom Mesto Nová Baňa
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-134/2020/SOIROPPO3-302031H058/01
MK-134/2020/SOIROPPO3-302031H058/01
0,00 € Ars Poetica Ministerstvo kultúry SR
20.
Máj
2022
IROP-CLLD-Q571-D1-511-003-005
1
0,00 € alterna, spol. s.r.o. OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
20.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 01/2021/OPS-02
Dodatok č. 2
0,00 € EQUILIBRIA, s. r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-130-00492
Dodatok č. 1
0,00 € Občianske združenie Grendel Lajos Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-245-00251
Dodatok č. 1
0,00 € Občianske združenie Grendel Lajos Fond na podporu kultury narodnostnych mensin