Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/3657
Dodatok č.1
0,00 € KMGroup spol. s r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
0,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
0,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/6565
Dodatok č. 1
0,00 € Branislav Demko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/3670
Dodatok č. 1
0,00 € UNIRES - Bau s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5735
Dodatok č. 1
0,00 € Obuv servis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/7041
Dodatok č. 1
0,00 € SACELEST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/7808
Dodatok č. 1
0,00 € Mi&Ja agency s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5291
Dodatok č. 1
0,00 € EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/3768
Dodatok č. 1
0,00 € KMGroup Trade, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/4256
Dodatok č. 1
0,00 € Tiger Nets s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/4250
Dodatok č. 1
0,00 € G mini Dance team, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5278
Dodatok č. 1
0,00 € JTG-HydraSteel s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5084
Dodatok č. 1
0,00 € BELDENT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/5783
Dodatok č. 1
0,00 € Gabriela Kanderková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/41/54E/2890
Dodatok č. 1
0,00 € KAJTEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2847 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2847
0,00 € Restaurant Gallery s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/561 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/561
0,00 € Marián Malírš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2566 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2566
0,00 € Ján Bubelíny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2486 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/25/54E/2486
0,00 € DuBiS Trade s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina