Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
27.
September
2021
Dodatok č.1 k Dohode č.21/39/054/196
Dodatok č.1 k Dohode č.21/39/054/196
0,00 € Detičky lastovičky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27.
September
2021
dohoda o ukončení dohody 20/26/54E/3393
1
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica Jozef Kšenzulák
27.
September
2021
Dodatok č.1 k Dohode č.21/39/054/131
Dodatok č.1 k Dohode č.21/39/054/131
0,00 € Detičky lastovičky, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27.
September
2021
dohoda o ukončení dohody 20/26/54E/432
2
0,00 € ÚPSVaR Banská Bystrica Ivánka Drgoňová
27.
September
2021
Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2018-003158 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20.11.2018
Dodatok č.1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kľušov
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/374
1
0,00 € Adam Tešlár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20_40_54E_271 zo dňa 23.04.2020
Dodatok 1
0,00 € Alena Valčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/36/54E/3976
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/36/54E/3976
0,00 € Jan Dohnal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/126
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/126
0,00 € Ing. Stanislav Habrda Z & S Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27.
September
2021
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
D1/2021
0,00 € STEMI Global, s.r.o. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/4036 zo dňa 08.06.2020
1
0,00 € Mgr. Zuzana Horváth - MEDIACOVER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP Z314021M248
Z31402M248/D05
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/01/54E/1114 zo dňa 06.05.2020
1
0,00 € Molitor Jakub Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/24/54E/540 zo dňa 19.03.2021
21/24/54E/540
0,00 € Radovan Proft Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27.
September
2021
D O H O D A O ukončení dohody číslo: 20/36/54E/4024 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn
DOHODA o ukončení dohody č. 20/36/54E/4024
0,00 € Samuel Šoltes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/43/54E/282
1
0,00 € Mária Palcsó - Dispozičná prognostika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
September
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/01/54E/4660 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
0,00 € Green Art a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/526
Dohoda o ukončení dohody č. 21/46/54E/526
0,00 € Miloš Mišalko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27.
September
2021
"Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dohoda o skončení dohody.
0,00 € Bc. Miroslava Gurová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/43/54E/1313 zo dňa 05.06.2020
2
0,00 € Jaroslava Szabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava