Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
30.
November
2021
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve
1
2 783,88 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
November
2021
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz – Hlavná zmluva
9
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
30.
November
2021
dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení Dohody č. 20/30/54E/540
0,00 € Ján Gabaj - GAJARO TOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
30.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/1825
Dohoda o ukončení dohody č. 20/23/54E/1825
0,00 € Monika Kašáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30.
November
2021
Dodatok č.2
51680/2021
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
November
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/24/54E/516
21/24/54E/516
0,00 € Valentyna Denysova Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/13/059/33
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín LENNER s. r. o.
30.
November
2021
Dodatok č. 2/2021 k Dohode č. 21/22/059/18 zo dňa 12.04.2021 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 2/2021
0,00 € Ľubica Šuňavcová INFINITY NAILS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/33/54E/1173
Dohoda o ukončení dohody č. 20/33/54E/1173
0,00 € Ján Melaga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30.
November
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z informač.systému katastra nehnuteľností č.Správcu:123/2018/LPO,č.Poskytovateľa:89-102-7372/2018,č.Odberateľa:PU SR 001/OIS/2019 v znení dodatku č.1 a č.2.
Dodatok č.3
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
1
30 949,35 € Mesto Spišské Vlachy Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
29.
November
2021
DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 5
191/2021/5.2.1
0,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 4
190/2021/5.2.1
0,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 3
189/2021/5.2.1
0,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 2
188/2021/5.2.1
0,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 1
187/2021/5.2.1
0,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D3-302021M090
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
November
2021
Dodatok č. 1
78/2020-2060-2230-W853-1
229 463,16 € NOTES, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dodatok č. 3
78/2020-2060-2230-V629-3
0,00 € Cronson, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/42/54E/37 zo dňa 19.01.2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/42/54E/37 zo dňa 19.01.2021
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce František Suchánek