Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Contact

Address of SR Government Office:


Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovak Republic

Telephone: +421 2 5729 5111
Fax: +421 2 5249 7595

E-mail: urad@government.gov.sk, press@government.gov.sk