Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2019
Dohoda č. 19/24/060/49 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/19/24/060/49
13 303,60 € MEDIANA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Marec 2018
D o h o d a č. 18/24/060/133 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a d
24/18/24/060/133
Doplnená
13 287,20 € ESPEVE 9, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2022
Zmluva č. 1/2022
Zmluva č. 1/2022
13 186,00 € NOSKO HEALTH PREVENTION Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Apríl 2016
Dohoda č. 14/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP “Cesta z kruhu nezamestnanosti
24/14/2016/54-CzKN
13 059,03 € IVANING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
24/01/2013
13 018,00 € Kľúč, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Jún 2018
D O H O D A číslo: 18/24/054/9 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
18/24/054/9
12 904,80 € ROYAL 17, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. November 2018
Dohoda č. 18/24/054/18 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/18/§54-PZ/2018
12 904,80 € Martin Mrva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/4
12 883,96 € Dagmar Pepuchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/8
12 883,92 € Autowellness s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/11
12 883,92 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/15
12 837,04 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/24/060/50
12 837,04 € Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Jún 2013
Dohoda č. 1 / § 50j/NS 2013/NP VAOTP SR - 2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/1/50j/NS 2013/NP VAOTP SR - 2
12 686,75 € Obec Lúčky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Február 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/9
Doplnená
12 648,09 € Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. September 2016
Dohoda č. 32/2016/§ 54 –ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
24/32/2016/§ 54 –ŠnZ
12 635,22 € Obec Lúčky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
24. Apríl 2019
Dohoda č. 19/24/50J/8 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/19/24/50J/8
12 631,23 € TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Júl 2021
D O H O D A číslo: 21/24/53G/9 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/24/053G/9
12 595,09 € RENOP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. September 2016
Dohoda č. 6/§ 50j/NS 2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24/6/§ 50j/NS 2016/ŠR
Doplnená
12 553,92 € Obec Valaská Dubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/97 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a d
24/18/24/060/97
Doplnená
12 505,84 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. Marec 2018
D o h o d a č.18/24/060/101 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a
24/18/24/060/101
Doplnená
12 505,84 € Senires, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok