Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

TERMÁL s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov za rok 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov za rok 2024
83 640,00 € TERMÁL s.r.o. Mesto Veľký Meder
21. September 2023
Zmluva o Platobnej karte
Zmluva o Platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. TERMÁL s.r.o.
21. September 2023
Dodatok k Zmluve o odovzdávaní peňažnej hotovosti
Dodatok k Zmluve o odovzdávaní peňažnej hotovosti
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. TERMÁL s.r.o.
10. August 2023
Príloha č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
Zmluva o BBTB
0,00 € Tatra banka, a. s. TERMÁL s.r.o.
31. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
2569/2023/RŠ
54 899,00 € TERMÁL s.r.o. Mesto Veľký Meder
4. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov
1 393 570,00 € Ing. Ľudovít Kulcsár, rod. Kulcsár TERMÁL s.r.o.
4. Máj 2023
ZMLUVA O VIAZANOM ÚČTE Č. ESC 12/2023
ZMLUVA O VIAZANOM ÚČTE Č. ESC 12/2023
Doplnená
1 393 570,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.
4. Máj 2023
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S00328/2023
ZMLUVA O SPLÁTKOVOM ÚVERE č. S00328/2023
Doplnená
1 000 000,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.
4. Máj 2023
Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku a Dohoda o ručení
Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku a Dohoda o ručení
1 000 000,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.
10. Január 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.S00410/2010
S00410/210
Doplnená
500 000,00 € Tatra banka, a.s. TERMÁL s.r.o.