Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o VB o náhrade za obmedzenie
1163/329/2017/UP - dodatok 1 - Mesto Košice
0,00 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č.860 557 001-1-2020-ZoBZVB
1105/254/2019/IU - dodatok 2 - Železnice SR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Dodatok č.3 k Zmluve č.844 349 002-1-2020-ZoBZVB
1103/252/2019/IU - dodatok 3 - Železnice SR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.820 121 007-1-2020-ZoBZVB
462/68/2020/IU - dodatok 2 - Železnice SR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
464/87/2022/UP - Mesto Prešov
0,00 € Mesto Prešov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.11/2022/VB
518/11/2022/závodMI - Košický samosprávny kraj
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
560/150/2022/IU - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0,00 € Slovesnský vodohospodársky podnik, š.p. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC122-2018-47/03
600/153/2022/IU - Ministerstvo ŽP SR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
642/156/2022/IU - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0,00 € Slovesnský vodohospodársky podnik, š.p. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Nájomná zmluva
612/11/2022/zavodBJ - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
812/51/2022/zavodKE - RANON, s.r.o.
0,00 € RANON, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
787/13/2022/zavodBJ - Obec Lopúchov
0,00 € Obec Lopúchov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva č.311/08/2022/MO - por.č.363/08/2022 - o úprave práv a povinností
709/160/2022/IU - Správa ciest KSK
0,00 € Správa ciest KSK Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení VB
403/75/2022/UP - dodatok 1 - Silvia Bučková
0,00 € Silvia Bučková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
568/8/2022/zavodBJ - TP partners, s.r.o.
0,00 € TP partners, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
569/9/2022/zavodBJ - The Green Village, s.r.o.
0,00 € The Green Village, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
595/151/2022/IU - Obec Kuková
0,00 € Obec Kuková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
597/152/2022/IU - Ľuboš Micheľ
0,00 € Ľuboš Micheľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
598/118/2022/UP - Obec Jasenov
0,00 € Obec Jasenov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
607/4/2022/zavodVV - Ing.Gabriel Berec
0,00 € Ing.Gabriel Berec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.