Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
134/14/2023/závod PO - Základná škola s materskou školou
0,00 € Základná škola s materskou školou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce
861/30/2021/závod PO - dodatok č.1 - Obec Veľký Šariš
0,00 € Obec Veľký Šariš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva č.ZIO/0491/30001/0786/2022 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
126/10/2023/závod PO - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
132/12/2023/závod PO - Obec Ďačov
0,00 € Obec Ďačov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
131/11/2023/závod PO - Obec Ďačov
0,00 € Obec Ďačov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
135/15/2023/závod PO - D&P cars & BuildStav s.r.o.
0,00 € D&P cars & BuildStav s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
121/12/2023/závod KE - Matúš Ontko
0,00 € Matúš Ontko Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000824898X
155/8/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008249665
154/7/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000824899V
153/6/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd na ČOV v správe VVS, a.s.
157/17/2023/závod PO - SCHICKO, s.r.o.
0,00 € SCHICKO, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 122/21/2023/UNL ,,Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov"
122/21/2023/UNL
0,00 € Andrej Paľuv - DANPAL Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 543/187/2022/UNL - ,,ČOV Hunkovce"
543/187/2022/UNL
0,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
161/8/2023/závod HN - Obec Jasenov
0,00 € Obec Jasenov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
160/7/2023/závod HN - Obec Hankovce
0,00 € Obec Hankovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií obsahu mobilných toaliet na ČOV v správe VVS, a.s.
129/1/2023/UCHTČ - BESTRENT s.r.o.
0,00 € BESTRENT s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce
430/27/2021/závod KE - dodatok č.1 - Obec Oľšovany
0,00 € Obec Oľšovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
150/16/2023/závod PO - Obec Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 109/20/2023/UNL ,,Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadu z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov"
109/20/2023/UNL
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
175/20/2023/závod KE - Obec Geča
0,00 € Obec Geča Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.