Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
61/10/2023/IU - Obec Blažice
0,00 € Obec Blažice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
72/7/2023/závod MI - Obec Pinkovce
0,00 € Obec Pinkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
79/16/2023/UP - Platea Nova Development s.r.o. a Viladomy Hrušková, s.r.o.
0,00 € Platea Nova Development, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 50/5/2023/UVO
50/5/2023/UVO
0,00 € Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce
753/34/2022/závod PO - dodatok č.1 - Obec Medzany
0,00 € Obec Medzany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
769/28/2021/závod PO - dodatok č.2 - Obec Veľký Šariš
0,00 € Obec Veľký Šariš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
113/4/2023/závod HN - Obec Rovné
0,00 € Obec Rovné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
112/7/2023/závod TV - Obec Slivník
0,00 € Obec Slivník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000825112l
123/3/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
116/15/2023/závod MI - Andrejcová Lenka a Pončičová Michaela
0,00 € Andrejcová Lenka a Pončičová Michaela Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
117/16/2023/závod MI - Saloň Richard
0,00 € Saloň Richard Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
118/17/2023/závod MI - Krasnická Miroslava a Mgr.Mária Šoganová
0,00 € Krasnická Miroslava a Mgr.Mária Šoganová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Marec 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č.636/9/2009/závod PO
636/9/2009/závod PO - dodatok č.6 - EXPRES NET, k.s.
0,00 € EXPRES NET, k.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
114/5/2023/závod HN - Obec Radvaň nad Laborcom
0,00 € Obec Radvaň nad Laborcom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
125/14/2023/závod KE - Peter Pancurák a Rastislav Kinlovič
0,00 € Peter Pancurák a Rastislav Kinlovič Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
124/13/2023/závod KE - Jazdecký klub EMCAR, ATEX Košice, s.r.o., I.Hajduk, MVDr.S.Andrašková, V.Falis a MUDr.D.Falisová
0,00 € Jazdecký klub EMCAR, ATEX Košice, s.r.o., Igor Hajduk, MVDr.Sandra Andrašková, Viliam Falis a MUDr.Daša Falisová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000826130B
145/4/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o výkone správy VK
120/11/2023/závod KE - Obec Baška
0,00 € Obec Baška Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
133/13/2023/závod PO - Obec Podhorany
0,00 € Obec Podhorany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb
232/3/2019/závodMI - dodatok č.4 - Ekologické služby a.s.
0,00 € Ekologické služby a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.