Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
60/5/2023/zavod MI - Obec Zalužice
0,00 € Obec Zalužice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Február 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
63/6/2023/zavod MI - Obec Jovsa
0,00 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2023
Rámcová dohoda č. 37/13/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou"
37/13/2023/UNL
0,00 € ADS Vranov, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
80/8/2023/závod KE - Zoologická záhrada Košice
0,00 € Zoologická záhrada Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o dovoze a likvidácii odpadových vôd zo žúmp na ČOV
92/9/2023/zavodKE-Obec Buzica-Zmluva o likvidácii OV
0,00 € Obec Buzica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
86/11/2023/zavodMI-Obec Horňa
0,00 € Obec Horňa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
81/5/2023/zavod TV-Obec Kašov
0,00 € Obec Kašov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
100/14/2023/zavod MI_Obec Lekárovce
0,00 € Obec Lekárovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
82/6/2023/zavod TV - Obec Michaľany
0,00 € Obec Michaľany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
83/8/2023/zavod MI - Obec Sliepkovce
0,00 € Obec Sliepkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku
68/4/2023/zavod TV - Obec Borša
0,00 € Obec Borša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
78/3/2023/závod HN - Obec Karná
0,00 € Obec Karná Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
84/9/2023/závod MI - Obec Svätuš
0,00 € Obec Svätuš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
85/10/2023/závod MI - Obec Slavkovce
0,00 € Obec Slavkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
87/12/2023/závod MI - Obec Bežovce
0,00 € Obec Bežovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
90/13/2023/závod MI - Obec Ostrov
0,00 € Obec Ostrov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
101/3/2023/závod BJ - Obec Koprivnica
0,00 € Obec Koprivnica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
104/4/2023/zavod SK - Obec Chotča
0,00 € Obec Chotča Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
102/22/2023/UP - STÉNIA a.s. a SEVADE PROPERTIES s.r.o. a JUDr.Miroslav Sklenár
0,00 € STÉNIA a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
51/9/2023/IU - Mesto Jelšava
0,00 € Mesto Jelšava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.