Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
43/4/2023/závod MI - Obec Horovce
0,00 € Obec Horovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o výkone správy VK
39/2/2023/závod MI - Obec Pozdišovce
0,00 € Obec Pozdišovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
31/2/2023/závod PO - Obec Kokošovce
0,00 € Obec Kokošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
40/3/2023/závod MI - Obec Hažín
0,00 € Obec Hažín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
33/3/2023/závod PO - EUROKOP s.r.o.
0,00 € EUROKOP s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Február 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy č. 421/2009/SO ,,Termické zneškodnenie odpadu v spaľovni odpadov, zhromažďovanie a triedenie odpadu v stredisku triedenia odpadov a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov"
421/2009/SO
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Február 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.100608712ZoP
1010/43/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
46/2/2023/závod TV - Obec Nový Ruskov
0,00 € Obec Nový Ruskov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2023
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
944/186/2022/IU - SPP-distribúcia, a.s.
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
47/7/2023/IU - Obec Brehov
0,00 € Obec Brehov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Február 2023
Rámcová dohoda č. 25/9/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou a HS VSSK Stakčín - stredisko Vranov nad Topľou"
25/9/2023/UNL
Doplnená
0,00 € RBPP TRADING, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
42/8/2023/UP - Milan Pašeň
0,00 € Milan Pašeň Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
44/6/2023/IU - Obec Jablonov nad Turňou
0,00 € Obec Jablonov nad Turňou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
65/12/2023/UP - HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátska kancelária
0,00 € HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Február 2023
DOHODA o zrušení Servisnej zmluvy č. SZ objednávateľa 362/81/2011/VO, č. SZ zhotoviteľa HL2011-09-VVS-,,Pravidelná údržba a servisné práce na kontinuálnych analyzátoroch a laboratórnych prístrojoch HACH LANGE"
362/81/2011/VO
0,00 € HACH LANGE s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
48/3/2023/závodTV - Obec Bieľ
0,00 € Obec Bieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
57/10/2023/UP - Milan Pašeň
0,00 € Milan Pašeň Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Február 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o pripojení č.24ZVS00008038512
808/47/2021/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Február 2023
Rámcová dohoda č. 45/14/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu, Locust, New Holland, UN, UNC a UDS 114a"
45/14/2023/UNL
0,00 € GLADEX s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Február 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 150/20/2022/UNL -,,Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Trebišov"
150/20/2022/UNL
0,00 € RV-Trade s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.