Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o výkone správy VK
784/40/2022/zavodPO
0,00 € ESO, spol.s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o výkone správy VV
753/34/2022/závodPO
0,00 € Obec Medzany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
783/39/2022/zavodPO
0,00 € Obec Petrovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
786/9/2022/zavodVV - Obec Ondavské Matiašovce
0,00 € Obec Ondavské Matiašovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
826/5/2022/zavodTV - N.Juhászová
0,00 € Natália Juhászová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
827/6/2022/zavodTV
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
828/7/2022/zavodTV - A.Tóth - AGRO
0,00 € AttilaTóth - AGRO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
829/8/2022/zavodTV - AGROREÁL, a.s.
0,00 € AGROREÁL, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
830/9/2022/zavodTV - INTEGRA s.r.o.
0,00 € INTERGRA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
831/10/2022/zavodTV - Mestský podnik služieb s.r.o.
0,00 € Mestský podnik služieb s.r.o., Čierna nad Tisou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
832/11/2022/zavodTV - L.Jakub - CSACSA
0,00 € Ladislav Jakub - CSACSA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
833/12/2022/zavodTV - J.Ujháziová - KORONA
0,00 € Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
834/13/2022/zavodTV - BOWTEN s.r.o.
0,00 € BOWTEN s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
842/14/2022/zavodBJ - Obec Beloveža
0,00 € Obec Beloveža Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
843/16/2022/zavodTV - Technické služby mesta Trebišov
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena - 801/191/2022/UP
801/191/2022/UP - Mesto Humenné
0,00 € Mesto Humenné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - 802/170/2022/IU
802/170/2022/IU - BARDENERGY, s.r.o.
0,00 € BARDENERGY, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
850/15/2022/zavodBJ - FARMA Busov Gaboltov
0,00 € FARMA Busov Gaboltov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 483/141/2022/IU
483/141/2022/IU - Obec Stebník
0,00 € Obec Stebník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
532/99/2022/UP - Obec Malá Ida
0,00 € Obec Malá Ida Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.