Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Úrazové poistenie osob č. 0999000366
15/2023
226,55 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Súborové havarijné poistenie č. 5519001934
14/2023
152,10 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
22. Január 2024
Mandátna zmluva č. 1/2023 k úkonom v oblasti BOZP
5/2024
96,00 € Tamyko, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024
6/2024
72,00 € Tectra, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
26. Jún 2023
Poistenie PZP auta č. 3559009331
16/2023
53,30 € Kooperatíva poisťovňa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. Február 2023
Zml o poskytovaní služieb v oblasti CO
-CRZ-
20,00 € CO Company, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
11. Apríl 2024
Dohoda č. 01/2024 o prenájme telocvične
9/2024
20,00 € Futsal team Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
3349/2023
19,80 € Magna Energia, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 3349/2023
1/2024
19,80 € Magna Energia, a.s. SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí školského stravovania
3/2024
5,30 € Základná škola NARNIA SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Zmluva na vykonávanie inšpekcie el.rozvodní
02/2022
0,00 € Tectra, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Zmluva na vykonávanie elektrorevízií na el. zariadeniach
1/2022
0,00 € Farkas Anton - WOLF SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
21_048
0,00 € Nadácia Pontis SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve 03/2021 ŠJ
1
0,00 € PAM Fruit, s.r.o SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
13. Apríl 2022
Servisná zmluva výťahov
31/1a/2022
0,00 € Lift servis Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
14. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zm. o posk. grantu ERAZMUS 2019
4
0,00 € Slovernská akademická asociácia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Univerzita Konštantína filozofa SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
9. Máj 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
-CRZ-
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
29. September 2022
Dodatok č. 9 k zmluve č. 02/2016/DV
9
0,00 € ZFSlovakia, a.s SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
30. September 2022
Dohoda o tepelnej energie- príloha č. 2
-CRZ-
0,00 € Veolia SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice