Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500206
0,00 € AnyMusic K 13 - Košické kultúrne centrá
8. August 2022
hromadná licenčná zmluva
22500209
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/017
22500211
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/019
22500212
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/020
22500215
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
11. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/021
22500218
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
12. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/022
22500222
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
16. August 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500223
0,00 € Monika Vozárová K 13 - Košické kultúrne centrá
19. August 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500235
0,00 € Zdenko Somorovský K 13 - Košické kultúrne centrá
22. August 2022
zmluva o spolupráci
22500236
0,00 € VUNU, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2022
zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie č.zmluvy 120002676
22500239
0,00 € UNIQUA d.d.s.,a.s K 13 - Košické kultúrne centrá
23. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/023
22500240
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
24. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/024
22500241
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
24. August 2022
zamestnávateľská zmluva
22500244
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
26. August 2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/015
22500245
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
26. August 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500247
0,00 € UMČO K 13 - Košické kultúrne centrá
26. August 2022
memorandum o spolupráci
22500254
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení K 13 - Košické kultúrne centrá
6. September 2022
zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
22500267
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave K 13 - Košické kultúrne centrá
9. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500276
0,00 € OZ Slam Poetry SK K 13 - Košické kultúrne centrá
9. September 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500277
0,00 € Henrieta Szitásová K 13 - Košické kultúrne centrá