Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
22500077
0,00 € Dominika Ballová K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500079
0,00 € Erik Sikora K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Jún 2022
zmluva o uskutočnení tanečného vystúpenia
22500082
0,00 € Iveta Lukšová K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500084
0,00 € Mgr. Ondrej Jakubčák K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500085
0,00 € Mgr. art Erik Sikora K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500086
0,00 € Ing. Júlia Sepešiová K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Jún 2022
zmluva o uskutočnení koncertu
22500090
0,00 € Mg.Jozef Kolbaský K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Jún 2022
hromadná licenčná zmluva
22500096
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2022
zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
22500100
0,00 € Daniela Kortvélyesiová K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500101
0,00 € Kráčaj za štastím K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2022
zmluva o spolupráci
22500102
0,00 € VUNU, o.z. K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2022
zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
22500104
0,00 € Mgr. Svetozár Šomšák K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2022
zmluva o uskutočnení umeleckých činností
22500105
0,00 € RNDr. Žofia Schewczuková K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2022
dodatok č.1 k zmluve o lektorskej činnosti
22500108
0,00 € Ing. Iveta Bombarová K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500110
0,00 € Soňa Kotánová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Jún 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500111
0,00 € Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Jún 2022
dodatok č.3 k zmluve o kúpe, zmluve o poskytovaní služieb a technickej podpory a o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc číslo 2020/0013
22500128
0,00 € RENNER s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
1. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500131
0,00 € EAST SIDE RC K 13 - Košické kultúrne centrá
1. Júl 2022
zmluva o uskutočnení umeleckých činností
22500132
0,00 € Ing. Eva Gregová K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Júl 2022
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
22500137
0,00 € Mgr. Patrícia Pavlíková K 13 - Košické kultúrne centrá