Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500281
0,00 € Ondrej Krídlo K 13 - Košické kultúrne centrá
21. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500282
0,00 € Základná umelecká škola Irkutská K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500285
0,00 € Kráčaj za šťastím K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500286
0,00 € Mgr. Jana Koleničová K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500290
0,00 € Milan Berko K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500291
0,00 € Mgr. Ondrej Jakubčák K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500296
0,00 € B.H.S. K 13 - Košické kultúrne centrá
26. Jún 2023
dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
23500297
0,00 € obstaráme, s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500301
0,00 € Iveta Lukšová K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500303
0,00 € Ing. Karin Mikulášová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500304
0,00 € Jana Kočišová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Jún 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500307
0,00 € Maratónsky klub Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
29. Jún 2023
zmluva o združenej dodávke elektriny
23500314
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
30. Jún 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500320
0,00 € Katarína Pončáková K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Júl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500323
0,00 € Peter Reviľák K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Júl 2023
zmluva o spolupráci
23500325
0,00 € Umelecká Beseda Slovenská K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Júl 2023
dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavných exponátov
23500328
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti K 13 - Košické kultúrne centrá
4. Júl 2023
zmluva o výpožičke - Loan Agreement
23500335
0,00 € Mathieu Le Sourd K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/004
23500337
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
10. Júl 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/005
23500338
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá