Centrálny register zmlúv

K 13 - Košické kultúrne centrá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500167
0,00 € Igor Žovtík K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500168
0,00 € Ing. Katarína Strončeková K 13 - Košické kultúrne centrá
11. Apríl 2023
hromadná licenčná zmluva č.VP/23/39024/003
23500171
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
12. Apríl 2023
Dodatok č. 21 k zmluve č. 2014000840 o zverení HM mesta do správy
23500172
0,00 € Mesto Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
13. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500175
0,00 € PhDr. Lucia Kleinová K 13 - Košické kultúrne centrá
19. Apríl 2023
zmluva o spolupráci
23500195
0,00 € Mestská časť Košice - Sídlisko KVP K 13 - Košické kultúrne centrá
20. Apríl 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
23500197
0,00 € MADWIRE, s. r. o. K 13 - Košické kultúrne centrá
27. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500205
0,00 € Alica Gerecová K 13 - Košické kultúrne centrá
28. Apríl 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500209
0,00 € OMM s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
2. Máj 2023
dohoda F3-6/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
23500213
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
3. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500214
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
12. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500222
0,00 € Ing. Ľudmila Benková K 13 - Košické kultúrne centrá
16. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500224
0,00 € Katarína Libová K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500225
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500226
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2023
dohoda F2-7/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
23500227
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2023
dohoda F2-3/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
23500228
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
18. Máj 2023
dohoda F2-8/8/2023 o zabezpečení a vykonaní súvislej umeleckej praxe
23500229
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2023
zmluva o výpožičke platobného terminálu
23500230
0,00 € Dotypos SK s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
23. Máj 2023
zmluva o výpožičke platobného terminálu
23500231
0,00 € Dotypos SK s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá