Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M492-223-14 zo dňa 02.11.2018
184/2023
2 173 180,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M492-223-14
2413/2022
2 112 355,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
1716/2022
2 090 000,00 € Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia Nitriansky samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1995/2022/ODaPK č. zhotoviteľa 22040403 <br>Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka
1878/2023
2 079 288,88 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka“
1995/2022/ODaPK
2 033 291,86 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
1833/2022/ODaPK
1 928 746,31 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Marec 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
147/2023/ODaPK
1 807 808,26 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o dielo
1720/2022/OMaI
1 770 909,20 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. September 2023
Dodatok č.1 k rámcovej dohode č.2225/2022/EO pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
1531/2023
1 713 855,25 € Kooperatíva, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, I. ČASŤ - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2225/2022
Doplnená
1 713 855,20 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a PREMIUM Insurance Company Limited konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2023
Zmluva o dielo - "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť B
1322/2023/ODaPK
1 619 371,88 € Doprastav a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 1322/2023/ODaPK <br>Modernizácia vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2023, ČASŤ B
1997/2023
1 583 818,25 € Doprastav, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
„Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“
2045/2022/ODaPK
1 559 982,64 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1963/2022/ODaPK
1 545 547,40 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
2405/2022/ODaPK
1 511 100,14 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
14. August 2023
"Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť C
1347/2023/ODaPK
1 411 968,25 € EUROVIA SK,a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021L287-223-14 zo dňa 2.11.2018
175/2023
1 394 928,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1864/2022/ODaPK
1 378 329,97 € COLAS Slovania, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 1985/2017/MAJ
1332/2023
1 340 000,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 06 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z314011ABD1
115/2023
1 311 895,63 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj