Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
173/2023
0,00 € REN-INVEST reality, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
176/2023
0,00 € Ondrej Vrbovský Nitriansky samosprávny kraj
31. Marec 2023
Protokol č. 00172/2023-OV-0250022/23-00
103/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
31. Marec 2023
Protokol č. 00312/2023-OV-0250043/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
110/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zmluva o spravovaní osobných údajov
Z202212512_Z
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k RD č. Z202212512_Z
Z202212512_Z
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
228/2023
0,00 € Up Déjeune, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
229/2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
158/2023
0,00 € Zsolt Kováč, rod. Kováč a Barbara Kováčová, Bc., rod Sekáčová Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva - členstvo EK NSK
178/2023
0,00 € MUDr. Zoltán Borbély, PhD.Športová 8941 10 Tvrdošovce Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva - členstvo v EK NSK
179/2023
0,00 € MUDr. Ján BernátHviezdoslavova 17940 66 Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
14. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000361772/8180
185/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
14. Apríl 2023
Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi zmluvnými stranami NSK a Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nitre
587/2023
0,00 € Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
232/2023/OMaI
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
232/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode spoluvlastníckeho podielu k dielu
236/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
579/2023
0,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku ZoD ev. pod č. 2001/2022/ODaPK
583/2023
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.: 06/2023
934/2023
0,00 € Nitrianska galéria Nitriansky samosprávny kraj
2. Máj 2023
Dohoda o skončení dohody o úhrade prevádzkových nákladov č.1/2005 ( V znení dodatku č.1 a dodatku č.2 )
662/2023
0,00 € Dohoda o skončení dohody Nitriansky samosprávny kraj