Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva OOÚ
1/2024
0,00 € M-PROMEX s.r.o. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
11/2023
0,00 € Energie2, a.s. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
22. December 2023
Zmluva na opravu výťahov
12/2023
0,00 € Škorvaga-žeriavy s.r.o. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
10/2023
0,00 € JUDr. Miroslava Polačková Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravy, Povina
9/2023
0,00 € ZŠ s MŠ Povina Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
1/22
0,00 € Energie2, a.s. , odštepný závod Energie2 Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
2/22
0,00 € PEZA, spol. a.s. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
3/2022
0,00 € Mäso - údeniny, Marcel Svrček Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny
4/2022
0,00 € BUKOV - Milan Delinčák Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke potravín
5/2022
0,00 € INMEDIA , spol.s.r.o. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke mrazených a mliečnych výrobkov
6/2022
0,00 € RYBA Žilina, spol.s.r.o. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke - rôzne potravinové výrobky
7/2022
0,00 € ASTERA, s.r.o. Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
27. Apríl 2023
Zmluva o programe " dajme spolu gól "
8/2022
0,00 € SFZ, Bratislava Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto