Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Zmluva o dielo na realizáciu reštaurátorských prác
79/2022
2 550,00 € Mgr. Art. Erika Benická Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 119/2023 na vytvorenie a servis webovej stránky
19/2023
3 240,00 € Puntino s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Stará Ľubovňa č. 96/2023
17/2023
3 580,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
13. November 2023
Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie obojstrannej cirkevnej zástavy“
69/2023
3 750,00 € Mgr. art. Erika Benická Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
39/2022
3 780,00 € Miloslav Vanc Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa č. 160/2024
29/2024
4 200,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
13/2024
4 709,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
17. Február 2023
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 2/2013
10/2023
Doplnená
5 811,01 € Rádio LUMEN, spol. s r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-362-02142
18/2023
5 500,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
15/2024
5 700,00 € Andrej Mruz Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2022
Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku
25/2022
7 988,40 € Prešovský samosprávny kraj (PSK) Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Február 2023
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 1/2013 zo dňa 25.3.2013
8/2023
Doplnená
9 361,70 € Jozef Simoník Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
6. Marec 2023
Dohoda č. 23/38/060/68 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
14/2023
8 558,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. Jún 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
39/2023
9 452,62 € Michal Petrilák ml. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Mandátna zmluva č. 146/2023
57/2023
9 738,00 € Mgr. Emília Malíková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Zmluva o výkone autorského dozoru
55/2023
10 000,00 € Chronogram, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
56/2023
10 985,00 € SLOVAKIA SUPERVISION, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. December 2023
ZMLUVA O DIELO 168/2023
78/2023
11 970,60 € D+K ALARM s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
18. Máj 2023
Zmluva o dielo na realizáciu reštaurátorských prác
31/2023
12 000,00 € Akad. mal. Zuzana Chovanová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
12 694,00 € FOTO LINER Piotr Jaworek Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni