Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
71/2023
300,00 € Mgr. Peter Obuch, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, č. 72902435
73/2023
349,00 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
92/2023
350,00 € Agáta Kaletová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
6. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
37/2023
360,00 € Ľubomír Kopčák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
20. Júl 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
56/2022
400,00 € ZA HORIZONTY O. Z. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
14. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
70/2023
400,00 € Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015507
113/2022
472,44 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme.
21/2024
480,00 € Ľubomír Kopčák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie KASKO motorových vozidiel, č. 78901466
72/2023
578,45 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. Júl 2022
Licenčná zmluva
52/2022
700,00 € Peter Karpinský Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. August 2022
Zmluva o umeleckom výkone
72/2022
700,00 € Svitlana Gogol Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
14. Júl 2023
Licenčná zmluva o udelení súhlasu na použitie diela
41/2023
700,00 € PhDr. Peter Karpinský, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02566
36/2023
750,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 01/2023
6/2023
1 000,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Wawel Royal Castle - State Art Collection
3. Máj 2023
Zmluva o nájme č. 118/2023
25/2023
Doplnená
1 000,00 € MARK MEDIA s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
10. Február 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 6/2014 zo dňa 24.1.2014
9/2023
Doplnená
1 332,63 € Prvá internetová, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Február 2023
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3/2013 zo dňa 25. 03. 2013
11/2023
Doplnená
1 366,93 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Február 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 30/2014 zo dňa 30.4.20214
7/2023
Doplnená
2 086,26 € D.J.K. spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
44/2022
2 000,00 € Fond na podporu umenia Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
112/2022
2 272,86 € Slovak Telekom, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni