Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
60/2022
0,00 € Oliver Barinka Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
3. August 2022
Darovacia zmluva č. 12/2022
61/2022
0,00 € Mária Fedorová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
62/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni ZO SZV Stará Ľubovňa
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
63/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Patrik Kolbasa
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
64/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Michal Mačička-APIGOLD
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
65/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Martin Maniak
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
66/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Anton Sirotňak
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
67/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Jozef Lešiga
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
68/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ing. Vladimír Helemík
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
69/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Anna Pavlinská
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
70/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ing. Milan Kuľanda, PhD.
5. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
71/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Milan Kuzár
15. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
73/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
25. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
75/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Music Press Production s.r.o
25. August 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
76/2022
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Chaluj s.r.o
25. August 2022
Dodotok č. 1 k "Zmluve o plnom servise a údržbe č. 2020/056"
77/2022
Doplnená
0,00 € Next Team, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. August 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve 2022
80/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2022
81/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2022
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve 2022
83/2022
0,00 € Slovensky odborový zväz Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
20. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2018A16536-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
86/2022
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni