Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 137/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
137/2022
0,00 € Zuzana Gerlašinská Krajské múzeum v Prešove
7. November 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.124//2022
124/2022
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
8. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 114/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
114/2022
0,00 € MVDr. Kvetoslava Súpuková Krajské múzeum v Prešove
9. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 127/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
127/2022
0,00 € Mgr. Agáta Krupová Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 113/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
113/2022
0,00 € Obec Vyšný Žipov - Mgr. Miroslav Ondič Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 115/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
115/2022
0,00 € Daniel Hric Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
Memorandum o spolupráci Medzi Krajským múzeom v Prešove a Centrum Kultúrno-umeleckých Iniciatív
151/2022
0,00 € Centrum Kultúrno-umeleckých Iniciatív Krajské múzeum v Prešove
24. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 136/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
136/2022
0,00 € Alžbeta Czimová, Dis. Art. Krajské múzeum v Prešove
24. November 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.138/2022
138/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Patúš, PhD. Krajské múzeum v Prešove
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 117/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
117/2022
0,00 € Dušan Žipaj Krajské múzeum v Prešove
19. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 72/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
72/2022
0,00 € Jozef Kuziak Krajské múzeum v Prešove
19. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 160/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
160/2022
0,00 € Marcela Šimková Krajské múzeum v Prešove
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034095
162/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
10. Január 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2018 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
41/2018
0,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2021 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
153/2021
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
4/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 163/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
163/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Krajské múzeum v Prešove
13. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 3/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
164/2022
Doplnená
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Krajské múzeum v Prešove
13. Január 2023
Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku uzavretá n a základe §18 zákona NR SR č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
165/2022
0,00 € BETPRESS, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
17. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 128/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
128/2022
0,00 € Mgr. Dáša Machalová Krajské múzeum v Prešove