Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 155/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
155/2022
10,00 € Ing. arch. Samuel Krupský Krajské múzeum v Prešove
3. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu, č. poistnej zmluvy 5190064498
97/2023
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 55/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
55/2022
12,00 € Zuzana Nálepová Krajské múzeum v Prešove
6. Február 2024
Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie počas projektu, č. poistnej zmluvy 5190063478
14/2024
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 153/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
153/2022
30,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 50/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
50/2023
30,00 € PhDr. Daniela Pellová Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 48/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
48/2023
30,00 € Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 49/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
49/2023
30,00 € Mgr. Dominika Liptáková, PhD. Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 54/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
54/2023
30,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
14. August 2023
Zmluva o nájme výstavy č. 74/2023 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
74/2023
30,00 € Obec Zemplínske Hámre Krajské múzeum v Prešove
13. Február 2024
Zmluva o nájme výstavy č. 13/2024 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
13/2024
30,00 € Krajské múzeum v Prešove Múzeum zemplínske hámre
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 56/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
56/2022
35,00 € Mgr. Júlia Madzíková Krajské múzeum v Prešove
1. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov 57/2022 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení nesk9rších predpisov
57/2022
40,00 € Ing. arch. Václav Kohlmayer CSc. Krajské múzeum v Prešove
2. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení činností v porote súťažných návrhov 58/2022 uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení nesk9rších predpisov
58/2022
40,00 € Mgr. art. Vít Halada, ArtD. Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o dielo č. 120/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
120/2022
40,00 € Ing. Pavol Mikita Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o dielo č. 123/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
123/2022
40,00 € Mária Frajtková Krajské múzeum v Prešove
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 99/2022 uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
100/2022
50,00 € Mgr. Jana Mihaličová Krajské múzeum v Prešove
30. September 2022
Zmluva o dielo č. 100/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
100/2022
50,00 € Mgr. Jana Mihaličová Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o dielo č. 122/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
122/2022
50,00 € Zuzana Nálepová Krajské múzeum v Prešove
21. Október 2022
Zmluva o dielo č. 121/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
121/2022
50,00 € Mgr. Júlia Madzíková Krajské múzeum v Prešove