Centrálny register zmlúv

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
0,00 € Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok Centrum voľného času Kežmarok
4. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
9/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2024
0,00 € Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok Kickboxing club Poprad
6. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2024
0,00 € Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok Kickboxing club Poprad
18. Marec 2024
Zmluva o dodávke elektriny
5/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
25. Marec 2024
Dodatok č.3 k Zmluve č. ZO/2018Z8825 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
6/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
15. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
4/2024
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131085
3/2024
0,00 € Energie2,a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
23. Január 2024
Nájomná zmluva č. 06/2024/PO/Šport
2/2024
0,00 € Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
22. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
49/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzky systému BELLHOP
1/2024
0,00 € NeurIT s.r.o. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1131085
47/2023
0,00 € Energie2,a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
22. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
45/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2023
46/2023
0,00 € Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok Základná umelecká škola A. Cígera Kežmarok, Hviezdoslavova 12
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31/2023
0,00 € Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok Základná umelecká škola A. Cígera Kežmarok, Hviezdoslavova 12
22. December 2023
Zmluva o vytvorení diela č. 5/2023
44/2023
0,00 € Marta Vyrosteková Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
14. December 2023
Dodatok č. 2 poistnej zmluve č. 800 402 3570
42/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
40/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
41/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
30. November 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2024
32/2023
0,00 € Dávid Szekély Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok