Centrálny register zmlúv

Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2/2024
200,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
25. Január 2024
Zmluva o spolupráci
1/2024
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
6. Október 2023
Zmluva č. 2023/0768 o poskytnutí dotácie
5/2023
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
6. November 2023
Zmluva o spolupráci
6/2023
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
19. Jún 2023
Zmluva o propagácii
3/2023
1 500,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
2/2023
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
18. Október 2022
Zmluva o druženej dodávke elektriny
2/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
29. September 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
1/2022
0,00 € MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
7 000,00 € Základná škola Eduarda Schreibera Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov