Centrálny register zmlúv

Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Dodatok č.1 ako Zmluva č.2/2024 k Zmluve o dielo č.1/2024
1/2024
0,00 € BUILDING s.r.o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
2. Júl 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
12024
0,00 € BUILDING s.r.o Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
2. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 2/2024
22024
0,00 € KYLIE s.r.o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu 2024
22024
0,00 € Mesto Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
31. Január 2024
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
12024
0,00 € Foodservice Nitra s.r.o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
28. November 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2023
0,00 € TENNIS CLUB Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. 1 o nájme nebytových priestorov
16/2023
0,00 € Basketbalový oddiel TJ ISKRA Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
2. Október 2023
Zmluva o výpožičke prietorov na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
17/2023
0,00 € Mesto Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
11. September 2023
Licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha č.LZ/125/2023
15/2023
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
4. August 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
13/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
4. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesii 3"
14/2023
0,00 € NIVAM Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
5. Máj 2023
Zmluva o servise a výkone služieb
12/2023
0,00 € BESONE, s. r. o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
4. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
10/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
4. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní a darovaní diela
11/2023
0,00 € ZSE Energia, a. s. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
3. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o servise výťahov
9/2023
0,00 € OTIS Výťahy, s. r. o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
27. Marec 2023
Zmluva o vkladovom účte
8/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
15. Marec 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci č. 145/2023 v projekte Participatívna škola
6/2023
0,00 € Mesto Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
15. Marec 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci č. 137/2023 v projekte Fond na podporu tematického vzdelávania
7/2023
0,00 € Mesto Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
14. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 041/15/BT/TPO
4/2023
0,00 € DSTeam, s. r. o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti ochrany pred požiarmi
5/2023
0,00 € DSTeam, s. r. o. Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske