Centrálny register zmlúv

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Zmluva o nájme
23/168
130,00 € Spevácky zbor EMERÁM Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. September 2022
Zmluva o dielo
22/128
140,00 € Alžbeta Gyepesová Krajské osvetové stredisko v Nitre
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
23/052
140,00 € Mária Záborská Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/068
150,00 € Bernard Garaj Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/069
150,00 € Hana Kyseľová Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/074
150,00 € Peter Rehák Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/076
150,00 € Ján Huňady Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2022
Dodatok k nájomnej zmluve 22/052
22/081
150,00 € Patrik Kutiš Climax Krajské osvetové stredisko v Nitre
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
22/083
150,00 € Katarína Jahnová Krajské osvetové stredisko v Nitre
9. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/099
150,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/101
150,00 € Mgr. Daniela Hrdá Krajské osvetové stredisko v Nitre
2. August 2022
Zmluva o dielo
22/114
150,00 € Juraj Toman Krajské osvetové stredisko v Nitre
28. September 2022
Zmluva o dielo
22/140
150,00 € Mária Jókai Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. September 2022
Zmluva o dielo
22/143
150,00 € Alžbeta Skalová Krajské osvetové stredisko v Nitre
29. September 2022
Zmluva o dielo
22/144
150,00 € Radimír Siklienka Krajské osvetové stredisko v Nitre
30. September 2022
Zmluva o dielo
22/146
150,00 € Martina Hrabovská Krajské osvetové stredisko v Nitre
19. Október 2022
Zmluva o dielo
22/171
150,00 € Veronika Mészárosová Krajské osvetové stredisko v Nitre
10. November 2022
Zmluva o dielo
22/189
150,00 € Mária Švecová Krajské osvetové stredisko v Nitre
14. November 2022
Zmluva o dielo
22/191
150,00 € Zuzana Balážiová Krajské osvetové stredisko v Nitre
24. Február 2023
Zmluva o dielo
23/021
150,00 € Peter Pauko Krajské osvetové stredisko v Nitre