Centrálny register zmlúv

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/10
240,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže
13. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi
2023/12
200,00 € Pavol Uváček, technik požiarnej ochrany Základná škola, Brezová 19, Piešťany
14. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 81/2012
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 81/2012
196,80 € DATALAN, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
26. September 2022
NZ/2022/09
Nájomná zmluva
170,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany HappyMove
16. November 2022
Zmluva o dielo
151_2022
160,00 € TRIMEL s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
22. Marec 2024
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/17
145,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
18. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/05
72,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o. z.
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/04
72,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, o.z.
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/14
50,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Volejbalový klub mládeže Piešťany
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-M/2023/05
5,40 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
26. September 2022
NZ/2022/07
Nájomná zmluva
4,15 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
26. September 2022
Nájomná zmluva
NZ/2022/06
1,75 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
20. September 2023
Nájomná zmluva
NZ-TV-V/2023/06
1,75 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany CVČ AHOJ
2. Máj 2022
Potraviny
2022/14
0,00 € MABONEX Slovakia spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
2022/15
0,00 € Tatra banka, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
20. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5101587886
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
31. August 2022
Zmluva o prenájme zásobníkov
2022/18
0,00 € IKA Trading s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Príloha č. 2 - 5
2022_prílohy k zmluve EBBB
0,00 € Tatra banka, a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej praxe
DoZSOP 1330/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
4. Október 2022
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
DoZSOP 1331/2022
0,00 € Základná škola, Brezová 19, Piešťany Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury