Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202330
0,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
14. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202331
0,00 € Želmíra Palková Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
14. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
202301ŠJ
0,00 € INMEDIA spol.s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
15. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
202302ŠJ
0,00 € Miroslav Juhás - MIVE Pek Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
18. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202332
0,00 € Jana Čániová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
19. December 2023
Zmluva o dielo
202333
0,00 € Ing.Renáta Sekráková Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
20. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
Rámcová kúpna zmluva
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
20. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023-04-ŠJ
0,00 € Globactive s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
21. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023-05-ŠJ
0,00 € Peter Kučmík Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
21. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023-03-ŠJ
0,00 € Chrien spol.s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
22. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202337
0,00 € Mgr.Peter Turic Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
SAZP SE/ZVF/2023/69
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
16. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
202307ŠJ
0,00 € COOP Jednota Krupina Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
23. Január 2024
Kolektívna zmluva
202402
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202403
0,00 € Eva Valentíniová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
27. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202405
0,00 € Radka Mušuková Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
202407
0,00 € Obec Málinec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202408
0,00 € Ivan Urda Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení a financovaní súťaží žiakov
RÚŠS-BB-072/24 dodatok č.1
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
202410
0,00 € Globactive s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec