Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
27. Marec 2023
Darovacia zmluva s vopred určeným účelom
8
0,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
13. Apríl 2023
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2023009
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
2023010
0,00 € Odborový zväz PŠAV na Slovensku Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2023
zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
202312
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
15. Máj 2023
zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
202314
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Máj 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202315
0,00 € Zuzana Debnárová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
202316
0,00 € Globactive s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov rekvalifikačného kurzu
202317
0,00 € Gastro Academy s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Jún 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202318
0,00 € Milan Sliacky Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
18. Júl 2023
Príkazná zmluva
18/VO/09/2023
0,00 € Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023 KGR POP3ZŠ PKBB 016
0,00 € NIVAM Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
6. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
202322
0,00 € Obchodná akadémia Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
29. September 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202323
0,00 € Eva Geľhošová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
20. Október 2023
Zmluva o zájazde
202324
0,00 € CK Andromeda s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Október 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202325
0,00 € Mária Urdová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
3. November 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202326
0,00 € Vladimír Števove Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. November 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202327
0,00 € Kleflerová Eva Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. November 2023
Poistná zmluva
202328
0,00 € UNION Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
8. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
6300142700
0,00 € SPP Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec