Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
202415
180,00 € Obec Ozdín Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Máj 2022
Zmluva o servisnej službe
01/2022
187,44 € CWS-boco Slovensko s.r.o. , Bratislava Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
20. Február 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl
RÚŠS-BB-072/24
400,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Február 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl
RÚŠ-BB-061/24
400,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
18. Január 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
2 480,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Marec 2023
zmluva o poskytnutí dotácie
20237
2 850,00 € Obec Málinec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
10. Október 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
4139
3 192,00 € Fatralandia agentúra zážitkov-cestovná kancelária o.z. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec