Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202403
0,00 € Eva Valentíniová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
27. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202405
0,00 € Radka Mušuková Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
202407
0,00 € Obec Málinec Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202408
0,00 € Ivan Urda Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení a financovaní súťaží žiakov
RÚŠS-BB-072/24 dodatok č.1
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
202410
0,00 € Globactive s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202411
0,00 € Stanislava Melichová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202412
0,00 € Ján Urda Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2024/13
0,00 € SOŠ pedagogická Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202414
0,00 € Mgr. Ľuboslav Jablonský Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202416
0,00 € Ľubomír Jakuba Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Jún 2024
zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projekt.aktivít
Dodatok č. 1 k zmluve č.2023 KGR_POP3ZŠ_PKBB_016
0,00 € NIVAM Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
202418
0,00 € FaMi house s.r.o. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
6. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
011
10,00 € Juraj Janšto Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
9. Február 2023
Poistná zmluva
1114188
18,60 € UNION poisťovňa Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2022
60,00 € Obecný úrad Rovňany Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
17. Apríl 2023
2023011
2023011
70,00 € Ján Novodomský Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202313
70,00 € Zdenka Janštová Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
14. September 2022
Poistná zmluva
11-13935
164,10 € UNION poisťovňa a.s. Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
31. August 2023
Úrazové poistenie žiakov
111115049
171,35 € UNION Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec