Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok k zmluve
-CRZ-
0,00 € Lindström, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/KE1115
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
26. September 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_LZ_101087721
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
26. September 2023
Licenčná zmluva
-CRZ-
0,00 € eSYST, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Výpoveď zmluvy o obchodných a dodávateľských podmienkach
24/2023
0,00 € MILK-AGRO spol.s r.o. Základná škola , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Výpoveď zmluvy o obchodných a dodávateľských podmienkach
23/2023
0,00 € Katarína Čorbová Základná škola , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy
21/2023
0,00 € FRAPE catering s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy
22/2023
0,00 € RYBA Košice, spol.s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Výpoveď kúpnej zmluvy
-CRZ-
0,00 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy
-CRZ-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
31. August 2023
Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
-CRZ-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Rámcová dohoda - Mrazené mäso a mrazené výrobky
-CRZ-
0,00 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Mäso a mäsové výrobky
-CRZ-
0,00 € Agro Branisko, s.r.o. Základná škola , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
-CRZ-
0,00 € OLHA TRADE, s. r. o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečné výrobky
-CRZ-
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Rámcová dohoda - Základné potraviny a vajcia
-CRZ-
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola , Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
22. August 2023
Dodatočk č.008 k Zmluve o dodávke plynu ZŠ
-CRZ-
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
22. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu “Podpora pomáhajúcich profesií 3“
č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_199
0,00 € NIVAM Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
22. August 2023
Dodatočk č.008 k Zmluve o dodávke plynu ŠJ
-CRZ-
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
16. Jún 2023
Contract on the Provision of Financial Resource from the International Visegrad Fund´s
12310152
5 500,00 € International Visegrad Fund Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde