Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dodatok č.1 ku KZ 2023
17/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
15. Máj 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - plavecký výcvik žiakov 2023
16/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
12. Apríl 2023
Dodatok č.3 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 15.2.2016
15/2023
0,00 € XEROX LIMITED o.z Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
11/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
14/2023
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
28. Marec 2023
Darovacia zmluva
10/2023
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
19. Marec 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Komzumenta o využívaní služieb ÚPVS
09/2023
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
2. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb - Škola v prírode
08/2023
2 515,00 € Škola v prírode KYSAK Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
13. Február 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - lyžiarsky kurz žiakov
07/2023
88,80 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
9. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
06/2023
0,00 € Deutsch-Slowakishe Akademien, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet MŠ
04/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Internet ZŠ
05/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
27. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.03.2022
02/2023
0,00 € FÚRA, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
27. Január 2023
Kolektívna zmluva 2023
03/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
5. Január 2023
Zmluva o odoberaní vedľajších živočíšnych produktov
01/2023
300,00 € Matúš Hujdič Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. December 2022
Dodatok č.5 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
11/2022
0,00 € Základná organizácia Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. December 2022
Dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a BTS
12/2022
2 400,00 € Peter Vaľo Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. November 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku ovocia a zeleniny v rámci programu Školský program
08/2022
0,00 € M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom