Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Poistenie žiakov
3/2024
635,88 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. Marec 2024
Dodatok č.2 ku KZ 2023
2/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
12. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.03.2022
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. November 2023
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.6828519010 návrh 4419016213 (zmluva int.č. 10/2022)
21/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
16. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Cvičiace a hracie prvky a multif.ihrisko
22/2023
500,16 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
7. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
20/2023
154,54 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
12. Október 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1/2023
252,00 € Autoškola SURVIVOR s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
23. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
19/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
2. Jún 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - škola v prírode 2023
18/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
22. Máj 2023
Dodatok č.1 ku KZ 2023
17/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
15. Máj 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - plavecký výcvik žiakov 2023
16/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
12. Apríl 2023
Dodatok č.3 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 15.2.2016
15/2023
0,00 € XEROX LIMITED o.z Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
11/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
14/2023
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
28. Marec 2023
Darovacia zmluva
10/2023
0,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
19. Marec 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Komzumenta o využívaní služieb ÚPVS
09/2023
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
2. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb - Škola v prírode
08/2023
2 515,00 € Škola v prírode KYSAK Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
13. Február 2023
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku - lyžiarsky kurz žiakov
07/2023
88,80 € Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom