Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Materská škola, Park Angelinum 7, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Aktualizácia údajov - VEOLIA
EXT_003/2024
1 900,00 € VEOLIA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
13. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1/2024
0,00 € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
11. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024-2026
INT_001/2024
5 000,00 € ZO OZ pri MŠ Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
8. Január 2024
úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie
SE/ZVF/2023/107
6 689,44 € Slovenská agentúra životného prostredia Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
8. Január 2024
zmena oprávneného obdobia - čl. XIV. ods. 2
Dodatok č. 1 k zmluve SAZP SE/ZVF/2023/107
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
1. December 2023
Aktivovať a poskytovať účastníkovi na základe tejto dohody program Služieb
EXT_004/2023
1 800,00 € Slovak Telekom a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
12. September 2023
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov.
EXT_002/2023
1 500,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
28. August 2023
Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi službu Výplatný lístok na mobilný telefón, spočívajúcu v zasielaní výplatných lístkov na mobilné telefóny zamestnancov Objednávateľa alebo formou e-mailu.
2023/266
50,00 € Seyfor Slovansko a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
27. Jún 2023
Predmetom je poskytnúť objednávateľovi služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - Ovocie, zelenina
8/2023
5 421,39 € Christov Lubmír - Vardar Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
26. Jún 2023
Predmetom je poskytnúť objednávateľovi služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - Pekárenske výrobky, chlieb a pečivo
6/2023
3 380,89 € Fípek s.r.o Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
26. Jún 2023
Predmetom zmluvy je poskytnúť služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - Mrazené a chladené potraviny
7/2023
838,85 € INMEDIA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
12. Apríl 2023
Predmetom je poskytnúť objednávateľovi služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - vajcia
4/2023
660,00 € Eduard Gobl Hydinárska farma Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
30. Marec 2023
Predmetom je poskytnúť objednávateľovi služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - Mäso a mäsové výrobky
3/2023
8 095,29 € ERIK s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
27. Marec 2023
Predmetom zmluvy je poskytnúť služby a tovary v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok - Suché potraviny a mliečne potraviny
2/2023
12 683,45 € INMEDIA s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia VSE
1/2023
5 500,00 € Nadácia VSE Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
28. November 2022
Poskytovanie služieb k informačnému systému Korwin a/alebo informačnému systému MEMPHIS Správa registratúry, verzia 3.0.0 eGov, podľa prílohy č. 1 zmluvy
1/2022
3 656,71 € 11.11.2022 Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
28. November 2022
Vecný dar - Malý lanový park
D-5-2022
2 796,00 € SRRZ - RZ pri Materskej škole Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
14. November 2022
Dodatok č. 1 - z dôvodu legislatívnych zmien zmena spôsobu rozpočítania celkového objemu oprávnených fixných nákladov na dodávku Tepla; doplnenie zmluvných podmienok nad rámec zákonnej povinnosti; doplnenie zmluvy o reklamačné konanie
40/22/2016-1
10 000,00 € 07.10.2022 Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
12. Máj 2022
Darovacia zmluva
D-4-2022
100,00 € ROMAKO s.r.o. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice