Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
2_2023
1 920,00 € TRIUS FINANCE, s.r.o. Obec Mad
20. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
OcÚ Mad 291/2023-1487/2023
2 400,00 € Obec Mad NADAKO s.r.o.
5. Máj 2022
Zmluva č. 322 0063 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0063
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Mad
4. Máj 2023
Zmluva č. 323 0061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva o poskytnutí
3 000,00 € Dobrovoľnícka požiarna ochrana SR Obec Mad
22. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku obce
2222/2022
4 572,00 € M&T s.r.o. Obec Mad
10. Október 2023
Zmluva o právnej pomoci
OcÚ Mad 63/2023-1427/2023
5 000,00 € JUDr. Juraj Hadrbulec, advokát Obec Mad
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
OcÚ MAD26/2024-102/2024
8 003,10 € Obec Mad SNN spol. s r.o.
1. Júl 2024
Kúpna zmluva
OcÚ MAD 25/2024-859/2024
8 003,10 € Obec Mad SNN spol. s r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva
OcÚ Mad25/2024-99/2024
8 389,26 € KO-MONT MAD, s.r.o. Obec Mad
27. Október 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
OcÚ Mad 63/2023-1471/2023
11 930,00 € Obec Mad Agrikolt s.r.o.
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
2022
13 050,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Mad
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
OcÚ MAD 92/2024-845/2024
55 796,00 € ECO PRODUKT s.r.o. Obec Mad
24. November 2022
Zmluva o dielo č. 56/2022/2
56/2022/2
77 899,28 € BALA, a.s. Obec Mad
29. September 2023
Kúpna zmluva
MAD 63/2023-1394/2023
205 000,00 € Obec Mad SNN spol. s r.o.