Centrálny register zmlúv

Obec Mad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 1/2022
1/2022
0,00 € Mgr. Barbara Lelkesová Obec Mad
28. Jún 2022
Nájomná zmluva o prenájme setu lavíc 1/2022
2/2022
0,00 € Mónika Hodosiová Obec Mad
28. Jún 2022
Rámcová zmluva 2022/0601
OcÚ MAD163/2022-1460/2022
0,00 € PePaMa s.r.o. Obec Mad
19. Júl 2022
Zmluva o dielo č. EDP/Mad/01/2022
EDP/MAD/01/2022
0,00 € ErasData-Pro s.r.o. Obec Mad
20. Júl 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2022/157-018
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Mad
2. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Mad
9. September 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Made č. 12/2022
12/2022
0,00 € Beňadikt Bachman Obec Mad
20. Október 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20195746
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby Obec Mad
21. Október 2022
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci D/1
0,00 € AN Holding s.r.o. Obec Mad
13. Január 2023
Zmluva o spolupráci podľa zákona o odpadoch
Zmluva č. TT202023
0,00 € RECobal s.r.o. Obec Mad
15. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov
Zmluva o správe registratúrnych záznamov
0,00 € Docugroup Slovakia s.r.o. Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/66/2022
0,00 € Edita Bebiaková, Ing. Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/53/2022
0,00 € Dezider Németh Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
A/126/2022
0,00 € Margita Bartalosová Obec Mad
22. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mad - Cintorín Mad
B/90/2022
0,00 € Gabriel László, Mgr. Obec Mad
30. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
839/2023
0,00 € Annamária Mezzeyová, Mgr. Obec Mad
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. 07/2023
842/2023
0,00 € Jaroslav Kürthy Obec Mad
9. Máj 2023
Opakovaná nájomná zmluva
Opakovaná nájomná zmluvy č. 08/2023
0,00 € Obec Mad Németh Magdaléna
11. Máj 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
MAD 982/63/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
MAD 983/63/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Mad